Connect with us

ข่าว

เวทีรับฟังความเห็นโครงการ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ เรียกร้อง 20 ข้อ

เวทีรับฟังความเห็นโครงการ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ เรียกร้อง 20 ข้อ และขอให้ทำ เอ็มโอยู กับชุมชน เพราะเข็ดหลาบ ที่ถูกหลอกจากโรงไฟฟ้า และโรงแยกก๊าซ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ ผู้สื่อข่าวสงขลา
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ก.ค.62 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาตีน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา คณะทำงานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในโครงการเมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รับผิดชอบ ได้มีการพบปะกับประชาชนบ้านนาตีน หมู่ที่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จำนวน 150 คน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ผู้นำธรรมชาติ เป็นแกนนำชาวบ้าน

ซึ่งวิทยากรผู้นำเนินการ ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการ เมืองต้นแบบ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน อ.จะนะ ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมา 2 ปี มีเมืองต้นแบบเกิดขึ้นแล้ว ใน จ.ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ส่วนที่ จ.สงขลา ศอ.บต. ได้เลือก อ.จะนะ ในการสร้างเมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งมีที่ดินที่จะก่อสร้างอยู่แล้ว ในโซนริมทะเล ที่อยู่ในพื้นที่ ต.นาทับ ตลิ่งชัน และ สะกอม โดยเมืองต้นแบบ จะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ เพื่อการขนส่งสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เช่นอุตสาหกรรมผลิตกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตหัวรถจักรและแคร่ขนตู้สินค้า อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ผลิตอาหารฮาลาล ผลิตสินค้าจากยางพารา ปาล์มน้ำมัน และด้านเกษตรอื่นๆ

ซึ่งในเวทีที่จัดขึ้นครั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีใครคัดค้านหากในอนาคต จะมีการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรเสียก็ต้องเกิดขึ้น โดยผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็น และได้ยื่นข้อเสนอในการพัฒนาและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 20 ข้อ เช่น การตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนา เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ การประกาศให้ พื้นที่ 3 ตำบล เป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ การวางมาตรการเรื่องมลภาวะ เรื่องสุขภาพ ขยะ การมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยในพื้นที่ 3 ตำบล การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การศึกษา และแรงงาน และอื่นๆ

Advertisement

นายเดชา และหีม ผู้นำชาวบ้านในหมู่ที่ 6 กล่าวว่า ต้องมีการผลักดันเมืองต้นแบบให้เกิดขึ้นที่ อ.จะนะ อย่างแน่นอน เพราะรัฐบาลชุดนี้ มี รมช. ที่เป็น สส.ใน จ.สงขลา 2 คน คือนายนิพนธ์ บุญญามณี และนายถาวร เสนเนียม และเมื่อมีเมืองต้นแบบเกิดขึ้น ผลดีย่อมมี ส่วนผลเสียที่คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ดังนั้นคนในพื้นที่ ต้องศึกษาและต้องเรียกร้อง ให้ผู้รับผิดชอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องเกิดอย่างแน่นอน เพื่อให้คนในพื้นที่ มีความมั่นใจว่า จะได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ได้กล่าวว่า ให้ชาวบ้านช่วยกันวางกติกาให้ชัดเจน อย่างให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย จากโครงการโรงแยกก๊าซ และโรงไฟฟ้า ที่ก่อนจะเกิด ก็มีการรับปากกับคนในพื้นที่อย่างสวยหรู สุดท้ายคนในพื้นที่ ใน ต.ตลิ่งชัน ไม่มีใครได้ทำงานแม้แต่คนเดียว ครั้งนี้โครงการเมืองต้นแบบ มีการบอกว่าต้องมีคนทำงานเป็นแสนคน ก็หวังว่าครั้งนี้เราจะไม่ถูกหลอกเป็นครั้งที่สาม

เกี่ยวกับโครงการ เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในขั้นตอนแรก คือการมอบหมายให้ องค์กรภาคประชาชนฯ ลงพื้นที่เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล 32 หมู่บ้าน โดย ศอ.บต. ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือชี้นำ เพื่อให้ชาวบ้านได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยอย่างไร และมีข้อเสนออย่างไร ศอ.บต. จะได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่มาของคำว่า”อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” มิได้หมายถึงการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของนายทุน แต่สิ่งที่ ศอ.บต.ต้องการเห็นคือ อนาคตของประชาชนในพื้นที่ ต้องอยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีการศึกษาที่ดี และมีแหล่งงานรองรับในบ้านเกิด เพื่อให้มีครอบครัวอบอุ่น อยู่กับพ่อ แม่ พี่น้อง และคนในชุมชน โดยไม่ต้องระเหเร่ร่อนไปยังต่างถิ่น

Advertisement
Continue Reading
Advertisement