Connect with us

ข่าว

โหลดภาพไม่ขึ้น ? Facebook – Instagram ล่มทั่วโลกอีกแล้ว!

Published

on

ผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกเริ่มมีปัญหา เว็บไซต์ downdetector.com ระบุว่า เริ่มมีการรายงานอาการล่มของ Facebook ตั้งแต่ช่วงเวลา 21.00 น. ปัจจุบัน 22.17 น. มีผู้รายงานเข้าสู่เว็บไซต์ถึง 4,100 ครั้งแล้ว ทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา , ยุโรป และ อาเซียน ผู้ใช้งานพบปัญหา กสรดาวน์โหลดรูปภาพ ร้อยละ 80 , ไม่สามารถโหลดข้อความในฟีด ร้อยละ 11 และไม่สามารถล็อคอินเข้าใช้งาน ถึงร้อยละ 8 รวมถึงยังไม่ทราบสาเหตุในการล่มใมครั้งนี้