Connect with us

ข่าว

ทั้งพระ-ชาวแพร่ ต่างแสดงความยินดีกับพระ-สามเณรของสำนักศาสนาศึกษาวัดพระธาตุช่อแฮฯ ที่สอบไล่ได้เปรียญธรรมฯ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ตามที่พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ป.ธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานนมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระ-สามเณร ที่ผ่านการสอบในครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดแพร่พระ-สามเณรที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรครั้งนี้มีของสำนักศาสนาศึกษาวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เข้ารับตามที่ผ่านการสอบไล่ได้เปรียญธรรมฯ ทั้งหมด 4 รูป คือ เปรียญธรรม 3 ประโยค 1 รูป เปรียญธรรม 1-2 ประโยค 4 รูป สำหรับการไปรับใบประกาศเกียรติบัตรเปรียญธรรมในครั้ง พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระครูบัณฑิตเจติยานุการ พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผจล.พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร ร่วมแสดงความยินดีแก่ พระภิกษุ สามเณร ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรมด้วย ทั้งนี้ทราบว่าชาวแพร่ที่ทราบเรื่ิองต่างแสดงความยินดีกับพระและสามเณร ที่สอบผ่านในครั้งนี้ด้วย


Advertisement
Continue Reading
Advertisement