Connect with us

การศึกษา

สร้างภูมิคุ้มกัน! เทศบาลตำบลช่อแฮ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2562 ที่ห้องประชุมร.ร.เมืองแพร่ เทศบาลตำบลช่อแฮ ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธาน นายบุญครอง ดอกเกี๋ยง ปลัดเทศบาล พบปะ และว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ กล่าวต้อนรับ นางสาวเกษร ปลาลาศ กล่าวว่า ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รู้จักการหลีกเลี่ยง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดิน ที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

Advertisement
Continue Reading
Advertisement