Connect with us

ข่าว

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิก 1 ก.ค วันหยุดครึ่งปีธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิก 1 ก.ค วันหยุดธนาคาร ให้ทุกธนาคารดำเนินกิจกรรมตามปกติ

Published

on

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562​ แต่ไม่พบว่าวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็น “วันหยุดภาคครึ่งปี” เหมือนเช่นทุกปี โดทางแบงค์ชาติได้ชี้แจงว่า “เนื่องจากปัจจุบันสถาบันทางการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันทางการเงินสามารถให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป และเห็นควรกำหนดให้วันอาสาฬบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา โดยยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี 1 กรกฎาคม จะเริ่มตั้งแต่ 2562 เป็นต้นไป”

สำหรับที่มาของวันหยุดครึ่งปีธนาคารหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องมีวันหยุดครึ่งปีธนาคาร สำหรับ วันหยุดครึ่งปีธนาคาร มีจุดเริ่มต้นมาจากแต่ก่อนนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของธนาคาร ไม่ได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้ที่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การทำบัญชีของธนาคารต่าง ๆ จะทำกันโดยใช้มือลงบัญชีหรือเครื่องลงบัญชีรุ่นเก่า รวมทั้งการคิดดอกเบี้ยเงินฝากทั้งหลายซึ่งตรงกับปิดงวดบัญชีกลางปีในวันที่ 30 มิถุนายนพอดี ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) จึงประกาศให้วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันหยุดชดเชยให้พนักงาน และเป็นนธรรมเนียมที่ปฎิบัติกันแม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ตาม

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Advertisement