Connect with us

ข่าว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) อำเภอไทรงาม และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวกำแพงเพชร  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ที่เทศบาลตำบลไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม ร่วมเป็นประธานในการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน นำร่อง ภายใต้การรับรองจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อยกระดับศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท รวมถึง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาจอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนด้วย


เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมภาคประชาชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยชุมชนฯ ดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ให้ได้มาตรฐานส่งเสริมให้ภาคประชาชน ได้มีการเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามกฎหมาย โดยได้คัดเลือก ให้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอไทรงาม เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) ของจังหวัดกำแพงเพชร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ อำเภอไทรงาม นักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอทีงาม โดนมี สำนักงานคุมประพฤติกำแพงเพชร เรือนจำกลางกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลไทรงาม กศน..อำเภอไทรงาม สนง.ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คน

Advertisement
Continue Reading
Advertisement