Connect with us

ข่าว

อาจารย์หนู ผู้วาดภาพ “โลภโมโทสัน กิเลส ตัณหา ราคะ บนโลกา” กับจิตรกรรมฝาผนังของวิถีของชาวมโนรมย์สุดงดงาม

Published

on

อาจารย์คณพศ จันทร์คง หรืออาจารย์หนู จิตรกรสายบุญ ผู้ถ่ายทอดผลงานภาพชื่อ ” โลภโมโทสัน กิเลส ตัณหา ราคะ บนโลกา “  ( Avarice Sensuality Lust on Earth  ) ให้ความหมายว่าในสังคมโลกปัจจุบันที่มีความเจริญ ล้วนมีการดำเนินในวิถีแห่งการแข่งขัน แย่งชิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ  แต่ภายใต้การดำเนินนั้น มนุษย์บางจำพวกจะมากมายซึ่งกิเลส ความอยาก ความโลภ และไม่สนใจถึงความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของใคร จึงเป็นแนวความคิดในการสรรสร้างผลงานนี้ขึ้นมา

“งานชุดนี้เป็นชุดล่าสุดมีการจัดแสดงที่เชียงใหม่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับจากคน จากสังคมต่าง ๆ รวมถึงกิเลส ตัณหา ราคะ และการชิงดีชิงเด่นกัน..

นอกจากนี้ อาจารย์หนูยังได้ฝากผลงานภาพฝาผนังที่วัดศรีสิทธิการาม อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท เพื่ออนุรักษ์โบสถ์นี้ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ และสืบทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวมโนรมย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สอดแทรกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษา และชื่นชมความงดงามของขนบธรรมเนียมผ่านจิตรกรรมฝาผนังที่ตระการตา รวมถึงอาจารย์ฯ ยังใช้เวลาในยามว่างเพื่อช่วยสังคมผ่านปลายพู่กันให้กับวัดต่าง ๆ สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งแค่ได้ทำแล้วก็มีความสุขแล้ว

“การที่ได้ทำในงานหรือสิ่งใดที่เรารัก ย่อมทำด้วยจิตที่ดีคือภายในและส่งมายังกายคือภายนอก ..ย่อมจะเกิดปิติคือสุขนั่นเอง และการที่ได้ทำความดีคือบุญที่จะติดดวงจิตไปชั่วนิรันดร์  นี่คือความเชื่อที่ผมปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันครับ”

Advertisement
Continue Reading
Advertisement