Connect with us

ข่าว

สกสว. ใช้ AI ตรวจสอบคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยในโรงงาน CP

สกสว. ใช้ AI ตรวจสอบคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยในโรงงาน CP

Published

on

ความคืบหน้าการผลิตหน้ากากอนามัยของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย CP ล่าสุดขณะนี้ ทางโรงงานเริ่มเดินเครื่องทดลองการผลิต โดยมีการนำผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ CiRACORE Platform ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหน้ากากอนามัยก่อนบรรจุลงซอง ด้วยการใช้ AI ในระบบ automation ที่ไม่ใช้แรงงานคน ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงถึง 3 ล้านชิ้นต่อเดือน 

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เปิดเผยว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. เป็นหน่วยงานของคณะที่ทำงานร่วมมือกับ CP  ในการช่วยออกแบบระบบตรวจสอบคุณภาพ และใช้เครื่องมือวัดการตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ผลิตหน้ากากอนามัย

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โดยนำระบบเทคโนโลยี AI มาใช้ในกระบวนการผลิตหน้ากากและมาช่วยตรวจสอบคุณภาพ ให้หน้ากากปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งาน คุณภาพดี เช่น ส่วนประกอบของหน้ากาก หูคล้องหน้ากาก เหล็กกดจมูก AI จะทำให้ชุดประกอบหน้ากากอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย

นับถึงวันนี้โรงงานหน้ากากอนามัยของ CP เดินหน้าก่อสร้างมาจนถึงขั้นตอนที่เริ่มมี “หน้ากากอนามัย” ตัวเป็นๆ จับต้องได้ออกมาให้เห็นแล้ว ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงทดสอบ ทดลอง แต่ก็ดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพเพียงพอ ก่อนจะเริ่มเดินเครื่องผลิตหน้ากากอนามัยจริง เพื่อแจกฟรีให้กับคนไทย บรรเทาปัญหาขาดแคลนในสถานการณ์โควิด-19

นี่เป็นผลงานจากโครงการวิจัย “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้านการบูรณาการระบบ เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0” โดย รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนโดย สกสว. นอกจากนี้ผลงานวิจัยของโครงการดังกล่าว ยังได้รับการตีพิมพ์ลงใน RSC advance ของ อังกฤษ ในระดับ Q1 อีกด้วย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement