Connect with us

การศึกษา

พิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง สมัยที่ 18 ประจำปี 2562-2563

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ชัยวุฒิ​ ไชยอินตา ผู้สื่อข่าวลำปาง  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง สมัยที่ 18 ประจำปี 2562 – 2563 โดยมีนายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง ร่วมต้อนรับนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีการสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง สมัยที่ 18

บทบาทโดยสังเขปของหอการค้า

1.ส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดยทั่ว ๆ ไป เช่น รวบรวมสถิติและเผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้า การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

Advertisement

จัดตั้งและดำเนินการสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ข้อพิพาททางการค้า

2.รับปรึกษา และให้ข้อแนะนำสมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ

3.ให้คำปรึกษา และเสนอข้อแนะนำแก่ภาครัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Advertisement

4.ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ

5.ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้าหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย

สำนักงานหอการค้าจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 38 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
(ขาเข้าลำปางก่อนถึงปั้มเอสโซ่)

Advertisement
Continue Reading
Advertisement