Connect with us

การศึกษา

แพร่จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจ.แพร่

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2562 ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจ.แพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจ.แพร่ เป็นแระธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนสังกัด อบจ.แพร่ จำนวน 3 โรง ที่ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจ.แพร่

นายเอกชัย วงศ์วรกุล กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นการทำงานร่วมกันหลายองค์กร ซึ่ง อบจ.แพร่ วัฒนธรรมจ.แพร่และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ได้รับรู้รับทราบ ของคุณธรรมจริยธรรม จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา ในอนาคตจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ไปตามโรงเรียนต่างๆด้วย


Continue Reading
Advertisement