Connect with us

ข่าว

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว จัดงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม”บริจาคโลหิต”

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว จัดงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม”บริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาส มหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Published

on

กองพลพัฒนาที่ 3 โดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานร่วมโครงการฯ จัดงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม”บริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาส มหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ที่ห้องประชุม ศูนย์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมบริจาคโลหิต และเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยใน รพ.มหาราชเชียงใหม่ และ สภากาชาดไทย เชียงใหม่

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

สำหรับผู้บริจาคโลหิตครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตให้แก่ รพ.มหาราชเชียงใหม่ จำนวน 107 คน ผ่านเกณฑ์บริจาคได้ จำนวน 80 คน ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 27 คน มีจำนวนโลหิตที่บริจาคได้ จำนวน 34,900 CC. ในส่วนของการบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 133 คน ผ่านเกณฑ์บริจาคได้ จำนวน 96 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 37 คน มีจำนวนโลหิตที่บริจาคได้ จำนวน 38,400 CC. รวม ทั้งนี้รวมจำนวนโลหิตที่บริจาคในครั้งนี้ จำนวน 73,300 CC.

กาญจนา /ข่าว.กองทัพภาคที่3

Continue Reading
Advertisement