Connect with us

ข่าว

ส่งมอบปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร “โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวและไม้ผลเศรษฐกิจ”

ส่งมอบปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวและไม้ผลเศรษฐกิจ พร้อมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักเมืองหนาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ชัยวุฒิ ไชยอินตา ผู้สื่อข่าวลำปาง
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง ส่งมอบปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวและไม้ผลเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวและไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อลดการปลูกพืชไร่ เพิ่มพื้นที่ป่า สีเขียวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก่เกษตรกรตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำการทำการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

หลังจากนั้น นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักเมืองหนาว หมู่ 8 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน และแปลงปลูกผักเมืองหนาว หมู่ 6 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักเมืองหนาว ที่ปลูกเพื่อส่งเข้าคัดแยกที่อาคารคัดบรรจุผลผลิต ทางการเกษตรบ้านใหม่พัฒนา ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

Advertisement
Continue Reading
Advertisement