Connect with us

ข่าว

นครปฐม รองเลขาธิการ กพฐ.อบรมผู้ปกครองนักเรียนเรื่องความปลอดภัยในการมาโรงเรียนนักเรียน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าวนครปฐม

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ตั่งอยู่ หมู่ ที่ 3 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2567 พร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (๑ นักเรียน ๑ Tablet) และพบปะผู้ปกครอง รวมทั้งมอบเกีบรติบัตรโครงการ เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และ นายกัมพล โพธิ์ระดก ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา พร้อมคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนให้การต้อนรับ

Continue Reading
Advertisement