Connect with us

ข่าว

เกษตรนครปฐม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ทำความดี “ด้วยหัวใจ”

Published

on

ผู้สื่อข่าว : กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าวนครปฐม

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม นำทีมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

โดยมีกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปรับปรุงพื้นที่สำหรับการปลูกผักสวนครัว บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เพื่อให้มีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ความร่มรื่น ความสวยงาม พร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม และลดภาวะลดโลกร้อน ตลอดจนเพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม มีความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Advertisement
Continue Reading
Advertisement