Connect with us

ข่าว

ประธานศูนย์ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแห่งชาติ เชิญชวนทำบุญทอดผ้าป่า ถวายเทียนเข้าพรรษาที่วัดร้องอ้อ เชียงใหม่

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

ประธานกองทุนแม่ฯ เชียงใหม่ เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าป่า และเทียนพรรษา ปรับปรุงโบสถ์ ณ วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ​วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567

​เชียงใหม่ /นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือ รองประธานศูนย์ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแห่งชาติ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญถวายผ้าป่า และ เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ปัจจัยรายได้สมบททุนปรับปรุง โบสถ์

​วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 ณ วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 17.00 น. ถวายองค์ผ้าป่า และเทียนพรรษาวัดร้องอ้อ จึงเชิญชวนร่วมทำบุญในโอกาสดังกล่าว
ประวัติความเป็นมา สำหรับวัดร้องอ้อ มีเนื้อที่ 2 ไร 97 ตารางวา ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประวัติโดยย่อ แต่เดิมชื่อว่า “วัดร้องอ้อดอนมูล” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2280 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2469 ภายในวัดประกอบด้วยอาคารเสนาสนะ อุโบสถ กุฏิสงฆ์ พระวิหาร ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง ศาลาบาตร 2 หลัง หอฉันและโรงครัว ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด คือ พระประธานเนื้อทอง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ พระสิงห์สาม พระพุทธรูปทองฐานช้าง พระเทพพนมเนื้อทอง และพระเจดีย์ มีการบูรณะปรับปรุงโบราณสถาน วัดวาอารามอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement