Connect with us

ข่าว

พะเยา พระ-นายอำเภอปล่อยไก่ฟ้า คืนป่า สู่ธรรมชาติ

Published

on

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 พระครูนิปุณพัฒนกิจ เจ้า รองเจ้าคณะอำเภอ จุนอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง นางสาวศิรินุช จันทาพูน นายอำเภอจุน จ.พะเยา พร้อมด้วย จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา   นายกเทศมนตรีตำบลจุน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4  ต.จุน ร่วมกับหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว หัวหน้าเขตห้ามล่า สัตว์ป่าหนองเล็งทราย และผู้บริหารโรงเรียนจุนวิทยาคม ร่วมปล่อยสัตว์ป่า (ไก่ฟ้าหลังขาว) กว่า50ตัว เพื่อปรับพฤติกรรมสัตว์ป่าก่อนปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำจุน ท้องที่บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา เขตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โดยในครั้งนี้ได้นำไก้ฟ้าหลังขาวที่ได้เพาะพันธุ์ไว้ที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จำนวน 50 ตัว นำไส้กรองลงเรือล่องข้าม อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ท้องที่บ้านเซี๊ยะ แนะนำ ปล่อย บริเวณป่า ท้ายอ่าง ให้ไก่ฟ้า หลังขาวจำนวน 50 ตัว ได้ปรับตัวเข้าสู่ธรรมชาติต่อไป