Connect with us

ข่าว

SiS ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ AWS เพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

SiS ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ AWS เพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ข้อตกลงนี้จะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ SiS ในการเสริมสร้างนวัตกรรมร่วมกับลูกค้า ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดย่อมถึงขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ ขยายธุรกิจภาครัฐ และสนับสนุนการขยายธุรกิจไปยังอินโดจีน

Published

on

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SiS ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย ประกาศลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Collaboration Agreement: SCA) กับ Amazon Web Services (AWS) ผู้ให้บริการคลาวด์ที่ครอบคลุมและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

SiS เป็นพาร์ทเนอร์ทางการจัดจำหน่ายของ AWS หรือ AWS Distribution Partner มีเป้าหมายในการพัฒนาโซลูชันดิจิทัลที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้กับลูกค้าทุกขนาด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน การผลิต และค้าปลีก รวมถึงภาครัฐ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของ SiS ในทั้งเมืองใหญ่และเมืองรองทั่วประเทศไทย ส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการนำคลาวด์มาใช้และการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อันเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ที่มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

ตามรายงานของ IDC ตลาดบริการคลาวด์สาธารณะในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตแตะ 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2570 ด้วยอัตราการเติบโตรวมประจำปี (CAGR) ที่ 18.6%[1] ภายในห้าปี ข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ จะช่วยให้ SiS สามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของ AWS เพื่อทำให้เทคโนโลยีที่ใช้ระบบคลาวด์เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับธุรกิจไทย ตอบสนองความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม และสนับสนุนภาครัฐในการยกระดับการให้บริการประชาชน SiS จะสามารถใช้บริการของ AWS ที่มีมากกว่า 200 รายการ รวมถึง Generative AI แมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning: ML) การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย และเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ลดต้นทุน และยกระดับการให้บริการประชาชน

SiS ร่วมมือกับ AWS เพื่อลดความซับซ้อนในการนำระบบคลาวด์ไปใช้

ผลการวิจัยล่าสุดที่จัดทำโดย AWS ชี้ว่า ในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) มีสัดส่วนคิดเป็น 99.6% ของธุรกิจทั้งหมด และมากกว่าครึ่ง (54%) ของ SMB ในไทยกำลังประสบปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ล้าสมัยและซับซ้อน การย้ายข้อมูลจากระบบภายในองค์กร (on-prem) ไปยังระบบคลาวด์จะช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้นในการเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

โดยอาศัยความร่วมมือกับ AWS ทาง SiS ได้พัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม (industry-focused solutions) พร้อมทั้งสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละโซลูชัน ซึ่งโซลูชันเหล่านี้รวมไปถึง ชุดเริ่มต้นใช้งาน (Starter Kits) ที่ใช้งานง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการติดตั้ง โดยใช้ความรู้ด้านเทคนิคเพียงเล็กน้อย ชุด Starter Kits เหล่านี้เหมาะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบคลาวด์ ได้แก่ ชุด Cloud Storage Starter Kit ที่นำเสนอบริการ Amazon Simple Storage Service (S3) สำหรับการสำรองข้อมูลและเก็บข้อมูลสำคัญ ชุด Virtual Machine (VM) Starter Kit ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ภายในไม่กี่คลิก ตั้งค่าเครือข่าย การเข้าถึง และสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ชุด VM Starter Kit ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับขนาดตามความต้องการ หรือย้ายทรัพยากรไปยังบริการคอมพิวติ้งที่หลากหลายบนระบบคลาวด์ของ Amazon EC2 ได้อีกด้วย (ดูภาคผนวกสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)

Advertisement

ขยายธุรกิจของ SiS ในระดับภูมิภาคด้วย AWS

SiS ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวของ AWS ในประเทศไทย ปัจจุบันให้การสนับสนุนกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อิสระ (Independent Software Vendor: ISV) ในไทยมากกว่า 200 ราย ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ AWS นี้จะช่วยให้ SiS เสริมสร้างความมุ่งมั่นดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น โดยการร่วมพัฒนาโซลูชันที่พร้อมใช้งาน (packaged solutions) ร่วมกับ ISV เหล่านี้ ช่วยให้ธุรกิจที่เป็นเจ้าของโดยคนไทยสามารถย้ายโซลูชันของตนเองไปยังระบบคลาวด์ของ AWS ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการไปอยู่บน AWS Marketplace ซึ่งเป็นแคตตาล็อกดิจิทัลที่มีรายการซอฟต์แวร์นับพันรายการจาก ISV ทั่วโลก ช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหา ทดลองใช้งาน ซื้อ และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ทำงานบน AWS ได้อย่างสะดวก

วิสัยทัศน์ระยะยาวของ SiS คือการขยายธุรกิจไปยังประเทศในอินโดจีน เช่น กัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกำลังขยายตัว โดยเล็งเห็นโอกาสในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และผลักดันให้เกิดการใช้ระบบคลาวด์อย่างแพร่หลาย

คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ ของ SiS กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ AWS และมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้นให้กับผู้แทนจำหน่ายไอทีและลูกค้าปลายทางของเรา ความสามารถด้านคลาวด์ที่ครอบคลุมและหลากหลายของ AWS ควบคู่กับบริการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีของ SiS จะช่วยสนับสนุนพันธมิตรและลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัท สตาร์ตอัพ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง องค์กรขนาดใหญ่ และ ISV ของไทย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของเรา เช่น ธุรกิจบริการทางการเงิน การผลิต การค้าปลีก และภาครัฐ เพื่อเร่งการเติบโตทางธุรกิจ และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อภาคประชาชน การเปิดตัว AWS Asia Pacific (Bangkok) Region ในประเทศไทยที่กำลังจะมาถึงนี้ ก็จะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเราในการขยายธุรกิจในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกเช่นกัน”

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager ประจำประเทศไทยของ AWS กล่าวว่า “AWS มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพาร์ทเนอร์ในด้านการจัดจำหน่ายชั้นนำอย่าง SiS ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศไทย ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SiS เป็นการแสดงถึงการลงทุนอย่างจริงจังของ AWS ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้จัดจำหน่ายในประเทศและผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีอย่าง ISV ในการขยายพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรมของตน และนำเทคโนโลยีชั้นนำอย่างคลาวด์ AI และ ML มาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น การเข้าถึงความสามารถด้านดิจิทัลหรือความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่เหมาะสม AWS Marketplace จะช่วยให้ SiS สามารถขยายฐานธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย และสนับสนุนผู้จัดจำหน่ายไอทีและลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจได้มากขึ้น”

Advertisement

[1] IDC’s Semiannual Public Cloud Services Tracker, 2023H1