Connect with us

ข่าว

บรรยากาศเลือกตั้ง สว. ระดับอำเภอ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ผู้สมัครมาเกือบครบ บางพื้นที่คุณสมบัติคลุมเครือจึงไร้ผู้สมัคร

บรรยากาศเลือกตั้งส.ว. ระดับอำเภอ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ผู้สมัครมาเกือบครบ บางพื้นที่คุณสมบัติคลุมเครือจึงไร้ผู้สมัคร ขณะที่นายวีระ เผย ส่อเค้ามีการฮั้วกันตั้งแต่เริ่มต้น ไม่หวังว่าจะได้รับเลือกในระดับจังหวัด ให้ชื่อการเลือก สว. ครั้งนี้ว่า ประชาธิปไตยจับสลาก

Published

on

วันนี้ซึ่งเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอ ในเขตอำเภอเมือง ใช้สถานที่ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เป็นสถานที่เลือก บรรดา ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มได้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08:00 น. จนถึงเวลา 09:00 น. ได้มีการปิดห้องประชุมและห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าภายในอาคาร ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งส.ว. ในระดับอำเภอ เขตอำเภอเมืองลำปาง ในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยบรรดาผู้สมัครในแต่ละกลุ่มได้ทยอยมาลงชื่อเกือบครบทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มที่ 10 ซึ่งมีคุณสมบัติที่คลุมเครือกับกลุ่มที่ 9 ไม่มีผู้สมัคร จึงต้องตัดออก1กลุ่ม เหลือเพียง 19 กลุ่ม รวมผู้สมัคร 126 คน มารายงานตัว 121 คน ขณะที่การเลือก สว.ระดับอำเภอห้างฉัตร ซึ่งมีนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น ลงสมัครในครั้งนี้ โดยลงสมัครในกลุ่ม 17 กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมีผู้สมัครเพียง2 คน ในรอบแรกไม่ต้องเลือก มาเลือกแบบไคว้ในรอบที่2 ปรากฎว่านายวีระได้ 1 คะแนน ส่วนผู้สมัครอีก1คน ได้ 2 คะแนน ผ่านเข้าสู่ระดับจังหวัด และในกลุ่มอื่นปรากฎว่ามีการเลือกรอบที่2 มีคะแนนที่เท่ากันต้องมีการจับสลาก

ซึ่งภายหลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอเสร็จสิ้น นายวีระ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ไม่มั่นใจว่าในระดับจังหวัดตนเองจะผ่านและได้รับเลือกจากผู้สมัครท่านอื่นหรือไม่เพราะตนเองไม่ได้ฮั้วกับใคร ไม่ได้แนะนำตัวกับใคร มีเพียงประวัติที่ กกต.ทำแจกผู้สมัครเท่านั้น ซึ่งการเลือก สว.ระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรในวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการเปิดดอกาสให้ผู้สมัครพุดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่รอเจ้าหน้ที่ดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งตนเองไม่ได้ไปคุยหรือไปเสนออะไรกับใคร เพราะถือว่าหมดเวลาในการแนะนำตัวแล้วการกระทำดังกล่าวเหมือนการฮั้วกันซึ่งผิดกฎหมายตนเองไม่ทำแน่นอน และจากที่ดูการลงคะแนนของผู้สมัครในวันนี้ยิ่งชัดเจน จะเห็นนว่า 13 กลุ่ม จาก 15 กลุ่มมีผู้สมัครไม่เกิน5 คนนั่นหมายถึงไม่ต้องเลือกในรอบแรก และเมื่อมาถึงรอบที่2 เลือกไคว้ ตนเองไม่ได้พูดคุยกับใคร ไม่มีการเสนอผลประโยชน์ใดๆกับใคร เพราะต้องการพิสูจน์ว่าผู้สมัครคนอื่นๆจะเลือกตนเองเพราะดูที่คุณสมบัติ และผลงานของตนเองหรือไม่ เพราะตามเจตนารมณ์ของการเลือก สว.ครั้งนี้ต้องการให้ผุ้สมัครเลือกกันเองนั่นหมายความว่าผู้สมัครจะต้องสมัครใจเลือกเอง โดยไม่มีการโน้มน้าม ติดสินบน ต่อรอง หรือเสนอผลประโยชน์ใดๆ แต่เมื่อมาดูคะแนนก็เห็นชัดเจนว่า ใน 5 กลุ่ม มี 3 กลุ่ม เลือกได้ 1 คน ทั้งหมด แต่กลุ่มของตนเองมี 2 คน ผู้สมัครอีกรายได้ 2 คะแนน นั่นหมายความว่าอาจจะมีและคะแนนกัน ส่วนตนเองได้เพียง 1 คะแนน ซึ่งก็ผ่านเข้ารอบไปในระกับจังหวัดทั้ง2 คน แต่เมื่อไประดับจังหวัดถามว่าตนเองมั่นใจไหม บอกเลยว่าไม่มั่นใจ เพราะการเลือกครั้งนี้แม้จะบอกว่าคิดมาดีแล้ว ก็ต้องรอดูว่าจะดีจริงไหม หาก สว.ได้มาโดยให้ประชาชนเลือก ก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรง แต่การเลือก สว.ครั้งนี้หลายคนพูดเหมือนกันว่าเป็นประชาธิปไตยจับสลาก.

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

Continue Reading
Advertisement