Connect with us

ข่าว

ศูนย์ต่อต้านทุจริต กทม. พบข้อมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายส่อทุจริต พร้อมขยายผลสอบ 14 โครงการ

Published

on

ศูนย์ต่อต้านทุจริต กทม. พบมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายส่อทุจริต พร้อมขยายผลสอบ 14 โครงการ
ออกคำสั่งโยกหน่วยงานรับผิดชอบเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบพบส่อทุจริต เสนอตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัย

วันนี้ (7 มิ.ย.67) นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร (ศตท.กทม.) รายงานต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีที่ ศตท.กทม. ร่วมกับสำนักงานป.ป.ช. ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับศูนย์กีฬา จำนวน 5 โครงการ พบว่ามีประเด็นข้อบกพร่องและมีมูลที่ส่อการทุจริต ซึ่งอาจผิดกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (พ.ร.บ.ฮั้ว) จึงรวบรวมข้อมูลเสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยและส่งดำเนินคดีอาญาต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ได้สั่งการให้ ศตท.กทม. ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายในของกทม. ขยายผลการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายทั้งหมดทันที รวม 14 โครงการ พร้อมสั่งการให้ชะลอโครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจรับและส่งมอบเพื่อรอการตรวจสอบของ ศตท.กทม. ต่อไป ขณะเดียวกัน ศตท.กทม. พร้อมเดินหน้าเชิงรุกตรวจสอบ ต่อข้อสงสัยในโครงการประชาสัมพันธ์มหานครแห่งกีฬา และโครงการอื่น ๆ อีกด้วย

คำสั่งปรับการดูแลหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1704 /2567 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพิ่มเติมอีกหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากนายณัฐพงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ ศตท.กทม. เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่ถึง 2 ปี ข้าราชการทุจริตออกไปแล้ว 29 ราย

สำหรับสถิติการดำเนินการของ ศตท.กทม. ซึ่งก่อตั้งเมื่อ ต.ค. 2565 ได้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 781 เรื่อง ในจำนวนนี้มีมูลทุจริต 56 เรื่อง ได้ดำเนินการถึงขั้นสอบสวนทางวินัย 44 เรื่อง และมีการปลดออกและไล่ออกจากราชการ รวม 29 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 12 เรื่อง ส่งต่อให้ สำนักงานป.ป.ช. หรือ สำนักงานป.ป.ท. จำนวน 5 เรื่อง

Advertisement
Continue Reading
Advertisement