Connect with us

ข่าว

พังงา เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงา “Phang Nga Seafood Festival 2024” จัดเต็มกิจกรรมความสนุก ณ หนองมูลตะกั่ว ทั้งอาหารทะเล เครื่องดื่ม ของดีพังงา

Published

on

จังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายทั้งบนบกและทางทะเล โดยเฉพาะหมู่เกาะ ที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน รวมทั้งยังมีผืนป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย จนได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะจึงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และการทำประมง ซึ่งผลผลิตทางการประมงจะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการใช้ประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในฐานะที่เป็น Soft Power ของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี และด้วยจังหวัดพังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก มีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร รวมทั้งมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อาหารทะเล และวิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจ ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเล และการประกอบอาหารทะเล ถือว่าเป็น Soft Power ที่มีสำคัญ และถือเป็นศิลปะแห่งการประกอบอาหาร (Culinary Arts) ที่น่าสนใจ และสามารถสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น สามารถกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ซึ่งจังหวัดพังงามีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลที่หลากหลายและมีคุณภาพ ทำให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพังงากลายเป็นที่รู้จักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป

ภายในงาน เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงา “Phang Nga Seafood Festival 2024” มีทั้งของกิน ของใช้ ร้านกว่า 40 ร้านค้า พร้อมด้วยร้านเด็ด ร้านอร่อย เมนูยอดฮิตในจังหวัดพังงา นำมาจัดแสดงสร้างสีสัน ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน พร้อมด้วยดนตรีเพราะๆจากเยาวชนในพื้นที่ และศิลปิน ที่เดินทางมามอบความสุขความสนุกภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 Find Under Piam และ วง PG, 6 มิถุนายน 2567 วง Sword Seed และวงชายกลาง และวันที่ 7 มิถุนายน 2567 พบกับ นิว พงศกร และ แน็ท ราเชนทร์ ณ หนองมูลตะกั่ว ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป เข้าชมฟรี!

ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติและนายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นายบัญชา ธนูอินทร์ ปลัดจังหวัดพังงา, นางพิศมัย วงศ์แก้ว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้สนับสนุนภาคเอกชน นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า “จังหวัดพังงามีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลที่หลากหลายและมีคุณภาพ ทำให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพังงากลายเป็นที่รู้จักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเล และการประกอบอาหารทะเล ถือว่าเป็น Soft Power ที่มีสำคัญ และถือเป็นศิลปะแห่งการประกอบอาหาร (Culinary Arts) ที่น่าสนใจ และสามารถสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น สามารถกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ส่งเสริมศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) ยกระดับ เพิ่มมูลค่า อาหารทะเล (Seafood) ของจังหวัดพังงา ให้เป็น Soft Power ที่รู้จักในระดับสากล เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น   สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกระจายรายได้สู่ชุมชนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดพังงา ให้เพิ่มมากขึ้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงากันเยอะ ๆ และอยากขอบคุณถึงพี่น้องชาวพังงาและสื่อมวลชน ที่ทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดพังงาของเราและช่วยกันกระจายข่าวสารของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง”

Continue Reading
Advertisement