Connect with us

ข่าว

เปิด 24 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำบนโลกออนไลน์ เพราะ NIDA Poll สำรวจแล้ว เป็นพฤติกรรมที่คนไทย “เบื่อหน่าย” ที่สุด

Published

on

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “พฤติกรรมออกสื่อ…ที่น่าเบื่อ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนต่อพฤติกรรมที่ปรากฏในสื่อกระแสหลัก
และสื่อสังคมออนไลน์ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อพฤติกรรมที่ปรากฏในสื่อกระแสหลักหรือสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า

 1. เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ ตัวอย่าง ร้อยละ 77.25 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 19.24 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.05 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 2. เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น ตัวอย่าง ร้อยละ 76.18 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 20.23 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.36 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 3. ไม่สนใจกฎระเบียบ ตัวอย่าง ร้อยละ 73.97 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 22.29 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.21 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 4. ชอบแซะผู้อื่น ตัวอย่าง ร้อยละ 73.21 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 23.20 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.31ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 5. ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ ตัวอย่าง ร้อยละ 71.91 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 22.29 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 5.34 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 6. สตรอเบอรี/ตอแหล/โกหกหน้าตาย ตัวอย่าง ร้อยละ 71.53 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 22.52 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 5.50 ระบุว่า
  ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.45 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 7. ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด ตัวอย่าง ร้อยละ 71.07 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 24.35 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.59 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.99 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 8. เล่าเกินจริง ตัวอย่าง ร้อยละ 70.92 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 23.13 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 5.57 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.38
  ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 9. หน้าด้านไม่แคร์ใคร ตัวอย่าง ร้อยละ 70.31 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 24.50 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 4.50 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 10. โง่อวดฉลาด ตัวอย่าง ร้อยละ 69.85 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 25.80 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 4.12 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 11. พฤติกรรม/วาจาหยาบคาย ตัวอย่าง ร้อยละ 69.85 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 25.57 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 4.43 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 12. ชอบยุ่งเรื่องผู้อื่น ตัวอย่าง ร้อยละ 69.70 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 26.49 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 13. เอนเอียง/เลือกข้างสุดขีด ตัวอย่าง ร้อยละ 69.01 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 26.56 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.51 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 14. ขี้อวด ตัวอย่าง ร้อยละ 68.78 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 27.02 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.82 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 15. ชอบแถ ตัวอย่าง ร้อยละ 68.32 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 25.88 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 5.57 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23
  ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 16. ชอบมโน ตัวอย่าง ร้อยละ 68.09 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.24 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.13 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.54
  ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 17. ใช้ภาษาวิบัติ ตัวอย่าง ร้อยละ 66.57 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.09 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 5.11 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 18. จอมปลอม/แอบอ้าง ตัวอย่าง ร้อยละ 66.26 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 27.25 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 6.18 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 19. สร้างภาพ ตัวอย่าง ร้อยละ 65.80 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 27.79 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 6.10 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.31
  ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 20. ดรามา ตัวอย่าง ร้อยละ 64.96 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.63 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 6.18 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 21. สร้างข่าว ตัวอย่าง ร้อยละ 64.58 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.24 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23
  ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 22. ยึดติดกับอดีตมากเกินไป ตัวอย่าง ร้อยละ 62.52 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 33.21 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.66 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 23. หิวแสง ตัวอย่าง ร้อยละ 57.33 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 34.35 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 7.56 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.76
  ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 24. โหนกระแส ตัวอย่าง ร้อยละ 55.73 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 34.58 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 8.93 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.76ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

คนตอบแบบสอบถามเป็นใครบ้าง ?

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.63 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 17.86 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.35 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.82 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.79    มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.37 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.94 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.24 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.81 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.95 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.05 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.00 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ

ตัวอย่าง ร้อยละ 34.96 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.14 สมรส และร้อยละ 2.90 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 20.14 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 35.50 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.63 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.92 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.81 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 9.69 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.11 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.99 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 10.76 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.88 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 20.23 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.34 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

Advertisement

ตัวอย่าง ร้อยละ 22.06 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.84 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.26 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 12.21 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.27 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.96 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 7.40 ไม่ระบุรายได้