Connect with us

ข่าว

สมาคม อบต.แห่งประเทศไทยยื่นหนังสือต่อรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยขอให้ทบทวนตัดงบท้องถิ่นหากไม่ได้รับคำตอบเตรียมตบเท้าเข้าพบ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : กำพล วงศ์สุทธา ผู้สื่อข่าวปทุมธานี

วันที่ 21 พฤษภาคม 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ สมาคมอบต.แห่งประเทศไทย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รศ.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายคุณพจน์ แพรดำ ผอ.สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนคณะกรรมสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เพื่อลงนามในหนังสือถึงรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทยทบทวนการจัดสรรงบประมาณปี 2568 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นที่ถูกตัดลดงบประมาณ

รศ.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่าจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยปี 2568 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 294,863 ล้านบาท ในปี 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 351,596 ล้านบาท ซึ่งลดลง 56,732 ล้านบาท จากการตรวจสอบรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณของแต่ละกรม ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทย ปรากฏว่าทุกกรมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น ยกเว้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดถึง 62,388 ล้านบาท

Advertisement

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น เป็นกรมที่มีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะต้องดูแลประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่ง ดังนั้น สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จึงได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทยทบทวนการจัดสรรงบประมาณปี 2568 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นที่ถูกตัดลดงบประมาณ โดยเฉพาะขอความอนุเคราะห์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ทบทวนการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งหากทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีการพิจารณาหรือมีคำตอบแต่อย่างใดทางสมาคม อบต.แห่งประเทศไทยจะประชุมหารือต่อคณะกรรมการสมาคมฯเพื่อจะตบเท้าเดินทางไปขอคำตอบจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อไปอย่างแน่นอน

Continue Reading
Advertisement