Connect with us

ข่าว

อบต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์จัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี 2567

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 20 พ.ค.67 ที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร วัดม่อนอารักษ์ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์นายอำเภอลับแล เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี 2567

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โดยมีนายชูชาติ จันทร์วัฒพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายหลวง นายชวลิต คำเพ็ง รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและสภาวัฒนธรรมตำบลฝายหลวงเข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี 2567 ในวันนี้การจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 6 ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2567 คำว่า พิธีแห่น้ำขึ้นโฮง หมายถึงการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ประพรมด้วยน้ำอบน้ำหอมขึ้นสักการะดวงวิญญาณเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแล ตลอดจนเทพารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ ณ ม่อนรักษ์แห่งนี้ เพื่อดลบันดาลประทานพรความร่มเย็นเป็นสุข ความอยู่ดีกินดี ฝนตกตามฤดูกาล ผลไม้ดกขายได้ราคาดีของประชาชนชาวตำบลผ่ายหลวง ชาวอำเภอลับแล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1.เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแลในอดีต 2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตำบลฝ่ายหลวงให้คงอยู่ 3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนตำบลฝ่ายหลวงมากยิ่งขึ้น 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายหลวงในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงของตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์การจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ ได้รับการความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมตำบลฝ่ายหลวง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝ่ายหลวง และพี่น้องตำบลฝ่ายหลวงทุกคนซึ่งในงานได้จัดให้มี ขบวนแห่เครื่องสักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ขบวนวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนของชาวไทยยวนลับแลง การแสดงชุดต่างๆ พร้อมจัดให้มีมหรสพ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยถวายองค์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร พร้อมคอนเสิร์ตศิลปินต่างๆอีกมาย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement