Connect with us

ข่าว

สภาทนายความภาค.5 เปิดการจัดอบรมวิชาการสัญจร เสริมความรู้บทบาท ทนายความกับคดีอาญาทุจริต ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมวิชาการสัญจร โดยมีนายพรษักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค.5 นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ประธานสภาทนายความ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนประธานสภาทนายความจังหวัดและประธานศาลในพื้นที่สภาทนายความในพื้นที่ภาค.5 ให้การต้อนรับ

สำหรับการอบรมวิชาการสัญจรเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อสำคัญประกอบด้วย
1.เทคนิค การดำเนินคดีกรณีการรักษาที่ผิดพลาด ทางการแพทย์ บรรยายโดย นายนพพร โพธิรัสิยากร ผู้พิพากษา อาวุโส ในศาลฎีกา อดีตรองประธานศาลฎีกา
2.บทบาท ทนายความกับคดีอาญาทุจริต ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน บรรยายโดย นายอรรณพศักดิ์ศิรัญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการ ศาลยุติธรรมประจำภาค.6 โดยมีทนายความในพื้นที่สภาทนายความภาค.5 รวมทั้งนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการอบรมจำนวนกว่า 500 คน

ดร.วิเชียร ชุบไธสง กล่าวว่าหนึ่งในนโยบายของสภาทนายความนั้น ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาวิชาการสัญจรเพื่อนำวิทยากรผู้เชียวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู้เพิ่มแก่ทนายความทุกภาคหรือทั่วประเทศ โดยจะนำคนส่วนน้อยไปหาคนส่วนใหญ่ หมายถึงวิทยากรส่วนน้อย จะต้องทางไปบรรยายให้แก่ทนายความส่วนใหญ่ที่อยู่แต่ละภาค ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่เสียเวลาการเดินทางตลอดจนเป็นความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทนายความอีกด้วย

Advertisement

การอบรมวิชาการสัญจรของสภาทนายความจัดขึ้นทั่วประเทศนั้นโดยสภาทนายความจัดอบรมให้กับทนายความฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งเราจะคัดเลือกบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถของสภาทนายความมาบรรยายอาจมีบางหัวข้อที่เราไม่มีผู้เชียวชาญ โดยจะมีการจัดหาบุคคลากรภายนอกเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่ทนายความฯ

อย่างไรก็ตามการจัดอบรมวิชาการสัญจรในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติและประยุคใช้เพื่อความอำนวยความยุติธรรมแก่พี่น้องประชาชนอย่างสมเกียรติของอาชีพทนายความต่อไป.

Continue Reading
Advertisement