Connect with us

ข่าว

ผู้ว่าฯแพร่ “ติดตาม” การดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคมใน จ. แพร่

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมธรรมโกศัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฯ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาวางแผนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดแพร่

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคมของจังหวัดแพร่ มีผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่ 3 ราย อำเภอเด่นชัย 2 ราย อำเภอสอง 4 รายอำเภอร้องกวาง 2 ราย อำเภอหนองม่วงไข่ 5 รายและอำเภอลอง 2 ราย รวมทั้งสิ้น 18 ราย โดยมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้มีการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัย ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวสภาพร่างกายและประวัติการรักษา กำหนดแผนการดูแลจากข้อมูลที่พบให้เป็นปัจจุบัน มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมรวบข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำแผนการดูแลตามแนวทาง Care Plan เสนอผ่านนายอำเภอ/คณะกรรมการเพื่อพิจารณา ระดับอำเภอและส่งให้สำนักงานสาธารณสุขแพร่ต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement