Connect with us

ข่าว

หอการค้า จ.แพร่ “เชิญชวน” ร่วมเข้าประกวดร้องเพลงโครงการสานพลังเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

นายอดิศร ไชยบุญเรือง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางสำนักงานหอการค้าจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนท่านที่ชื่นชอบการร้องเพลงมาประกวดด้วยกัน มีเงินรางวัลทุกสัปดาห์ รวมกว่า 40,000 บาท โดยหอการค้าจังหวัดแพร่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดการประกวดแข่งขันร้องเพลงมี 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีและรุ่นไม่เกินอายุ 24 ปี

สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดการร้องเพลงเกณฑ์การประกวด 1.ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดการการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ได้ตลอดเวลาในห้วงเวลาที่ยังมีการจัดประกวด หรือตามเงื่อนไขตามที่ผู้จัดการประกวดได้กำหนดไว้ 2. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
รุ่นที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 24 ปี

  1. ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายให้เหมาะสม สุภาพ เหมาะสมกับเพลงบุคลิกภาพของตนเอง 4. ผู้เข้าประกวดต้องรายงานตัว ณ บริเวณเวทีตามที่ผู้จัดกำหนดไว้วันที่ประกวด ในเวลา 17.00 น. ของวันที่ จัดการประกวด 5. ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียม ซาว์ดนตรี (Backing Tack) หรือดนตรีประกอบการร้องเพลงมาเอง ใส่มาในแฟลช์ไดร์ จำนวน 2 เพลง ได้แก่เพลงช้า และ เพลงเร็ว (ทางผู้จัดจะมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและ internet ไว้ให้สำรองสำหรับการใช้เปิดเพลงเปิด YouTube หรือคาราโอเกะ ผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น) 6. เพลงในการประกวด จำนวน 2 เพลง
    • เพลงช้า 1 เพลง
    • เพลง เร็ว 1 เพลง
      7.หลังจากส่งใบสมัครพร้อมเพลงประกวด ในการขับร้องแล้วจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเพลงที่ใช้ในประกวดในวันที่ประกวดจริง 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่วนเกณฑ์การให้คะแนน 1 . การใช้เสียง/ น้ำเสียง หมายถึง การควบคุมและบังคับลมในการร้องดี มีการใช้เทคนิคการขับร้องอย่างครบถ้วนและถูกวิธี (30 คะแนน) 2. เนื้อร้อง/ อักขระ หมายถึงคำร้องครบถ้วน ภาษาถูกต้อง (30 คะแนน) 3. ทำนอง/เทคนิคการขับร้อง หมายถึง ร้องถูกต้อง ตามระดับเสียงและคีย์เพลง เพลงที่ร้องมีการร้องโน๊ตที่อยาก และร้องได้ดีไม่มีเสียงแกว่งหรือเสียงเพี้ยน ( 30 คะแนน) 4. บุคลิกภาพและลีลา หมายถึง การใช้อารมณ์ ลีลา ท่าทาง ที่สอดคล้องกับบทเพลงที่ร้อง ( 10 คะแนน)

รางวัลในการประกวดอายุไม่เกิน 14 ปี – รางวัลชนะอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท , รางวัลชนะอันดับที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท , รางวัลชนะอันดับที่ 3 เงินรางวัล 600 บาท ,รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท รางวัลชมเชยจะมีเงื่อนไขจะต้องมีผู้เข้าร่วมประกวด 8 คนขึ้นไป

Advertisement

รางวัลในการประกวดอายุไม่เกิน 24 ปี , รางวัลชนะอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท , รางวัลชนะอันดับที่ 2 เงินรางวัล 8000 บาท ,
รางวัลชนะอันดับที่ 3 เงินรางวัล 600 บาท ,รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท รางวัลชมเชยจะมีเงื่อนไขจะต้องมีผู้เข้าร่วมประกวด 8 คนขึ้นไป

รายละเอียดการส่งเอกสารประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การสมัครร่วมประกวด สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ได้ตลอดเวลาในห้วงเวลาที่ยังมีการจัดประกวด หรือตามเงื่อนไขตามที่ผู้จัดการประกวดได้กำหนดไว้ โดยส่งใบสมัครได้ที่ Inbox หรือส่งข้อความไปที่ Facebook Fanpage หอการค้าจังหวัดแพร่ https://www.facebook.com/precc2524 เท่านั้น หรือ ส่งใบสมัครที่ QR code ด้านล่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานหอการค้าจังหวัดแพร่ ตรงข้ามปั๊มปตท. ทางไปวิทยาลัยเทคนิคแพร่โทรศัพท์ 054-522-830

Advertisement
Continue Reading
Advertisement