Connect with us

ข่าว

เกษตรกรรวมตัวเข้าคุยชลประทาน ขอเปิดน้ำเข้าคลองปลูกข้าว

Published

on

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ บริเวณหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สำนักงานชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นายทวีศักดิ์ คล่องคำนวณการ ตัวแทนเกษตรกรผู้ประสานงานกลุ่มชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมด้วย กลุ่มเกษตรกรชาวนา จาก ต.ข้าวเม่า 10,11 และ 12 อ.อุทัย ต.บ่อโพง ม.7 ต.หนองปลิง ม.1 อ.นครหลวง พื้นที่ทำนาประมาณ 2 พันไร่ ได้รวมตัวร้องเรียนต่อ นายนพรุท พันธ์เพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เนื่องจากปัจจุบันประสบความเดือนร้อนไม่มีน้ำทำนา ขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลองข้าวเม่าเวลน้ำขึ้นและปิดประตูระบายน้ำคลองข้าวเม่าเวลาน้ำลง โดยมีนายชรินทร์ วงศ์พันธ์เที่ยง ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พรรคก้าวไกล นาย ชณทัต ปัทะมะภูวดล คณะกรรมาธิการ ความมั่นคงแห่งรัฐ พร้อมด้วย ทีมสมาชิกอาสาก้าวไกลอยุธยา มาร่วมในครั้งนี้
ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประตูระบายน้ำคลองข้าวเม่า ไม่เปิดน้ำให้กับเกษตรกรในช่วงเวลาน้ำขึ้น ทำให้ไม่มีน้ำส่งเข้าไปในคลองข้าวเม่า ซึ่งทางหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำได้ชี้แจงให้เห็นถึงการปฎิบัติหน้าที่ ในเรื่องการเปิดน้ำเข้าคลองนั้น ทางชลประทานเปิดให้อย่างต่อเนื่องทุกวัน แต่จะต้องดูช่วงที่น้ำขึ้นก็จะเปิดน้ำเข้าไป แต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำต้องสูงกว่าด้านในคลองจึงจะเปิดได้ แต่เมื่อระดับน้ำที่ขึ้นยังต่ำกว่าน้ำต้นทุนหรือในคลองก็ไม่สามารถเปิดประตูระบายได้ จะทำให้น้ำต้นทุนไหลออกลงแม่น้ำ

ดังนั้นเพื่อความสบายใจชลประทานจะเปิดประตูระบายน้ำช่วงที่น้ำขึ้นเพื่อให้น้ำเข้าคลองข้าวเม่า และปิดในช่วงที่น้ำลง โดยจะมีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรที่อาสามาร่วมเปิดปิดประตูระบายน้ำในช่วงเวลานอกราชการด้วย เพื่อให้เกษตรกรได้กักน้ำไว้ในการทำการปลูกข้าว ซึ่งเป็นที่น่าพอใจสามารถตกลงกันได้ด้วยดี
นายทวีศักดิ์ คล่องคำนวณการ ตัวแทนเกษตรกรผู้ประสานงานกลุ่มชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า การมาวันนี้เราต้องการน้ำเพื่อไปทำนาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการจัดการน้ำของชลประทานไม่มีน้ำเข้าไปในคลอง แต่ที่เราเคยทำได้เมื่อปี 64 ตัวแทนชาวบ้านเปิดตอนกลางคืนตอน ตี 3 – 4 แล้วช่วงเช้าก็ปิดประตูน้ำก็มีน้ำค้างในคลองให้เราทำนาได้ ตอนนี้น้ำเริ่มหมดคลองน้ำมีน้อยถ้าแม่น้ำป่าสักขึ้นเราก็สามารถกักเก็บไว้ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชนประทานก็บอกทำให้แล้วแต่ชาวนาไม่เชื่อจึงได้เข้ามาในวันนี้ และตกลงร่วมกันเปิดปิดประตูระบายน้ำร่วมกันชาวบ้านจะจัดเวรกันมา

นายนพรุท พันธ์เพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เปิดเผยว่า ปัญหาคลองข้าวเม่า ปัญหาคือชาวบ้านชลประทาน อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกัน เพราะว่าตอนนี้เรารับน้ำจากแม่น้ำป่าสักเข้ามา แม่น้ำป่าสักสูงขึ้นเราก็รับน้ำเข้ามาเก็บไว้ ก็เลยขอความร่วมมือกับชาวบ้านมีทั้งชาวบ้าน เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำอาสาสมัครชลประทาน จะร่วมมือกันในการรับน้ำเข้ามา คือรับน้ำด้านตอนปลาย

Advertisement

อีกทางหนึ่งก็คือ จะประสานกับโครงการใกล้เคียง ก็คือโครงการป่าสักใต้ เรื่องการระบายน้ำลงคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้และน้ำจะมาคอนโทรนที่ ปตร.บ้านหีบ คือทั้งหัวและท้าย ต่อไปก็จะจัดเวรตรง ปตร.บ้านหีบ จะมีการเปิดปิดเป็นรอบเวร รับน้ำเข้ามาก็จะมีปริมาณน้ำพิ่มเข้ามาในคลองสายนี้เพื่อให้เกษตรกร

Continue Reading
Advertisement