Connect with us

ข่าว

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์​มอบใบประกาศนียบัตร แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบผู้ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัดประจำปี 2567

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

เมื่อเวลา​ 10.00​ น.ของวันที่ 29 เมษายน 2567ที่ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์​ นาย​ศิริวัฒน์​ บุปผา​เจริญ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์​เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบผู้ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัดประจำปี 2567

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โดย นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ในนามของคณะกรรมการการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2567พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2567ในวันนี้กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดให้มีการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2567 วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ต้นแบบ ที่สร้างผลงานที่มีคุณค่าให้กับภาค
การเกษตรในบทบาทของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และสร้างแรง
บันดาลใจในการทำงานเป็นจิตอาสา ในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
(อกม.)ในโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อก
ม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2567 ดังรายนาม ต่อไปนี้1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวิชัย วิชัยขัทคะ​ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์​ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางนงลักษณ์ ธงไชย​ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์​ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายบรรจง คุ้มสุวรรณ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์​หลังจากมอบเกียรติ​บัตรเสร็จ​สิ้นเป็นที่เรียบร้อยทางผวจ.อุตรดิตถ์​ได้ให้เกียรติ​ถ่ายรูปหมู่แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

Advertisement
Continue Reading
Advertisement