Connect with us

ข่าว

คนงงไฟป่าแม่ฮ่องสอนยังวิกฤติแค่ข่าวเงียบ ด้านสาบะวินต้องเสริมกำลังเข้าสกัดต่อเนื่อง

คนงงไฟป่าแม่ฮ่องสอนยังวิกฤติแค่ข่าวเงียบ ด้านสาบะวินต้องเสริมกำลังเข้าสกัดต่อเนื่อง ขสป.สาละวิน ระดมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ห่างไกลและบนภูเขาสูง พื้นที่เสียหายกว่า 300 ไร่

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

นายอาคม บุญโนนแต้ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน รายงานการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า
โดยได้รับข้อมูลจากดาวเทียมระบบ Suomi NPP พบจุด Hotspot รอบเช้า จำนวน 3 จุด บริเวณใกล้เคียงจุดสกัดจอปร่าคี จำนวน 3 จุด อยู่บริเวณพื้นที่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จุดสกัดจอปร่าคี 5 นาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังจุดสกัดจอปร่าคี 3 นาย เจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังบ้านจอปร่าคี 3 นาย และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังบ้านปอหมื้อ 3 นาย เจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมไฟได้เรียบร้อยแล้ว และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม เข้าดับไฟเวลา 06.30 น. ดับไฟเสร็จเวลา 18.40 น. พบพื้นที่เบญจพรรณ–เต็งรังเสียหายรวม 120 ไร่ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการหาของป่า

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

รอบบ่ายจำนวน 7 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านจอซิเดอใต้ และห้วยโกแปร๊ะ จำนวน 2 จุด เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่แต๊ะหลวง สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ากองสุม เจ้าหน้าที่จุดสกัดอูนูและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจากจุดเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 15 จุด ทั้งหมด 30 นาย บริเวณใกล้เคียงจุดสกัดจอปร่าคี จำนวน 5 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จุดสกัดจอปร่าคี 5 นาย สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าผาแดง 5 นาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังจุดสกัดจอปร่าคี 3 นาย เจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังบ้านจอปร่าคี 3 นาย และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังบ้านปอหมื้อ 3 นาย เจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมไฟได้เรียบร้อยแล้ว และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม เข้าดับไฟเวลา 14.40 น.ดับไฟเสร็จเวลา 19.40 น. ดับเสร็จพื้นที่เบญจพรรณ–เต็งรัง เสียหายรวม 190 ไร่ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการหาของป่า

ทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล เป็นภูเขาสูงชัน ทั้งบางพื้นที่ยังมีการลุกลามไฟเป็นวงกว้างทำให้การเดินทางเข้าถึงจุดเกิดไฟเป็นไปด้วยความลำบากในขณะที่สถานการณ์ไฟป่าหลายพื้นที่ยังวิกฤต โดยเฉพาะตามแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัด แต่กระแสข่าวกลับเงียบหายสวนทางกับข้อเท็จจริงที่หลายพื้นที่กำลังประสบอย่างหนักอยู่ในขณะนี้

Advertisement
Continue Reading
Advertisement