Connect with us

ข่าว

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา(ผภสม.)

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้อำเภอชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมาโดย นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เรียกประชุมหารือการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาร์ (ผภสม.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง (ชั้น 2) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชน(NGO) ที่ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์และ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือและเตรียมพร้อม ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีมีการอพยพหนีภัยความไม่สงบ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Advertisement
Continue Reading
Advertisement