Connect with us

ข่าว

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ “จัดประชุม” คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำปี 2567

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เป็นประธานการประชุม” คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำปี 2567 โดยมีนายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฯ นายวีรพล กึกก้อง ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกตัดสินรางวัล เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน ร่วมประชุมฯ

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

นายสงคราม ขาวสะอาด กล่าวว่า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำปี 2567 สำหรับผลการคัดเลือกป่าชุมชนเพื่อเข้าไปประกวดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านเปาปมดงยาง ม.7 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน”การพัฒนา”
จำนวน 2 ป่าชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านแม่จอก ม.4 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ และป่าชุมชนบ้านน้ำโค้ง
ม.4 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

Advertisement
Continue Reading
Advertisement