Connect with us

ข่าว

ชาวแม่โจ้ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2567 สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2567 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร ผู้แทนแต่คณะ/สำนัก ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโส ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายกสภามหาวิทยาลัย รก.อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีสักการะดำหัว เจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวแม่โจ้เพื่อเป็นการขอขมาและความเป็นสิริมงคล

จากนั้น ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป มีการเคลื่อนขบวนแห่เครื่องดำหัวของแต่ละหน่วยงานมาเข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้ได้มีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่เครื่องดำหัว ประกวดผู้ถือป้าย ประกวดลาบเมือง และ ประกวดส้มตำลีลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีดังนี้

Advertisement

การประกวดขบวนแห่เครื่องดำหัว รางวัลชนะเลิศประเภทขบวนขนาดเล็ก ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

การประกวดขบวนแห่เครื่องดำหัว รางวัลชนะเลิศประเภทขบวนขนาดใหญ่ ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร

การประกวดลาบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานมหาวิทยาลัย

การประกวดส้มตำลีลา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

Advertisement

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ครื้นเครง สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร และได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม

Continue Reading
Advertisement