Connect with us

ข่าว

สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง ธรรมสถาน จัดโครงการ“อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”ห่วงใยเยาวชน มอบทุนการศึกษา

สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง ธรรมสถาน จัดโครงการ“อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”ห่วงใยเยาวชน มอบทุนการศึกษา ทุนล่ะ 5,000 บาท จำนวน 40 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ทุกระดับชั้นติดต่อกันเป็นที่4 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง.

Published

on

เมื่อวันที่18เมษายน67 ณ ที่ห้องอาหาร JJ.Park ถนนท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จะ.ลำปาง นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ นายกสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง ธรรมสถาน พร้อมคณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น จำนวน 40 ทุน ทุนละ5000บาท รวมเป็นเงินจำนวน200,000บาท ทำต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่4 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมฯได้มีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน ตามหลักเกณท์ที่กำหนดเอาไว้คือ พ่อ แม่ ต้องเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ครอบครัวยากจน และเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับทุนต้องเป็นคนที่เรียนดี มีความประพฤดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม

โดยในวันนี้ได้มีพ่อ แม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลาน ที่ผ่านเกณท์คัดเลือกจากคณะกรรมการ ของสมาคมกผู้ภัยสว่างนครลำปาง ธรรมสถาน มาลงทะเบียนรับการมอบทุนดังกล่าว ครบทุกคน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของบุตรหลาน และผู้ปกครอง ที่ผ่านเกณท์การคัดเลือกมารับทุนดังกล่าว

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

ทางด้านคุณนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ นายกสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง ธรรมสถาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทางสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางฯ ได้ทำโครงการชื่อว่า“อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ กับกู้ภัยสว่านครลำปาง“ ทำต่อเนื่องติดต่อกันมา7ปี เช่น มอบเงินจำนวน 10,000บาท ทุกๆเดือน ให้กับวัดเวฬุวนาราม ที่อำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นค่าอาหารช่วยเหลือสุนัขจรจัด บริจาคโลงศพไฟฟ้า ให้กับวัด หมู่บ้านต่างๆ เดือนละ1โลง จัดเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชราโรงเรียนคนตาบอด เป็นต้น และยังมีเบี้ยยังชีพ ที่ช่วยเหลือ เด็กพิการ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ที่ขอความช่วยเหลือ ผ่านเกณท์การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เดือนละ1,000บาท จำนวน35ราย ส่วนโครงการมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็ก นักเรียน นักศึกษา ทุนละ5,000บาท จำนวน40ทุน รวมเป็นเงินจำนวน200,000บาท ในวันนี้นั้น ก็อยู่ในโครงการ”อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ“ที่ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่4 แล้ว อย่างน้อยจะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ที่บุตรหลานจำเป็นที่ต้องนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ การเรียน การศึกษา

(สัมภาษณ์)นายท้อป เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นผู้ที่ผ่านเกณท์คัดเลือกจากคณะกรรมฯ เปิดเผยว่า ตนเองได้รับทุนดังกล่าว เป็นปีที่2 มีความรู้สึกว่า เป็นโครงการที่ดีมาก ผู้ที่ได้รับทุนจะได้นำเงินไปซื้อหนังสือ อุปกรณ์การเรียน หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเอง ที่สำคัญจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อีกด้วย.

Continue Reading
Advertisement