Connect with us

ข่าว

นครปฐม ศิษย์ยานุศิษย์ แห่ร่วมเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ (จู) องค์ยืน แห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนต้นตำหรับเรียกนกมาที่ฝ่ามือ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าวนครปฐม

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 16.09 น.ที่วัดเกษมสุริยัมนาจ พิธีพุทธาภิเษก เททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูจันทสิโรภาสซึ่งมี พระเถราจารย์นั่งอธิษฐานจิต วัดเกษมสุริยัมนาจ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

พระครูสิริหิพัฒนาภรณ์ วัดดอนกลาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
พระครูนิมิตกิจโสภณ วัดใหม่ผดุงเขต อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
พระครูโสภณกิจวิบูล วัดบางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
พระครูพิพัฒน์กิตติสาร วัดเขาพระ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

Advertisement

พระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจริญชัยมงคลคาถาพิธีพุทธาภิเษก เททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูจันทสิโรภาส

พระครูเกษมถาวรคุณ จต.ไผ่หูช้าง เจ้าอาวาส
วัดบางเลน
พระครูไพศาลกิตติวรรณ จต.บางระกำ,เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน รจต.บางภาษีเจ้าอาวาสวัดคลองเสมียนตรา
พระครูปฐมสิริคุณ เจ้าอาวาส วัดดอนยอ
พระครูปฐมภูมิรักษ์ เจ้าอาวาส วัดรางกำหยาด
พระครูปฐมธรรมโชติ เจ้าอาวาส วัดดอนสามสิบ
พระครูปลัดประจักษ์ ธนปญโญเจ้าอาวาส วัดไผ่จระเข้
พระปลัดเฉลิมศักดิ์ จนฺทว์โส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดรางกระทุ่ม
พระครุสมุห์ธนัทศาสตร์ ชินว์โส เจ้าอาวาส วัดไผ่หูช้าง
พระประเด็น สุขาโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดลาดสะแก

โดยมี พระครูโสภณ จิตรการ (เจ้าอาวาส) วัดเกษมสุริยัมนาจ องค์ปัจุบัน ประธานฝ่ายสงฆ์ นางสำรวย อินทราใส ประธานฝ่ายฆราวาส นายอำนวย เฉลิ่มกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และศิษย์ยานุศิษย์ร่วมงานอย่างคับคั่ง ในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ(จู) ความสูง 189 เซ็นเมตร ในอิริยาบถ รูปยืนถือไม้เท้า ภายในงานทางวัดได้นำวัตถุมงคล เปิดให้บูชารายได้ทั้งหมดนำไปปรับปรุง ศาลาธรรมสังเวช

พระครูจันทสิโรภาส อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษมสุริยัมนาจ และอดีตเจ้าคณะอำกอบางเลน มีนามเดิม ว่า จู ศรีเภาพันธ์ ถือกำเนิดเป็นอภิชาตบุตร คือบุตรผู้มีคุณธรรมสูงกว่าผู้ใดในตระกูลศรีเภาพันธ์ ในเขตบ้าน บางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา ตรงกับ

Advertisement

นามบิดาพ่อเกา แม่พุก ด้วยเหตุที่หลวงพ่อจุมีบิดามารดาบังเกิดเกล้า ที่เปี่ยมด้วย ศรัทธาปสาทะ ความเชื่อความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา มีฐานะระกูลวงศ์ สร้างหลักฐานมั่นคงให้ยืนยง สืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ อีกประการหนึ่ง บิดามารดา ผู้บังเกิดเกล้าของเหล่าลูกหลานทั้งสองนั้น ท่นผู้มีปรีชาชาญแต่ โบราณนานมาได้สรรเสริญ ปานประหนึ่งว่เป็นร่มโพธิ์ร์มไทรแห่งเนื้อหน่อวงศ์ตระกูลเป็นที่เทอดทูนยกย่องด้วยเหตุผลดังได้พรรณนามาแล้วนี้ จึงทำให้หลวงพ่อจูแห่งวงศ์ตระกูลศรีภาพันธ์ เปี่ยมด้วยกุศลศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตามบิดามารดา และ วงศาคณาญาติที่เป็นพุทธมามกชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่ออายุได้ 20 ปี ครบบวชจึงปรารถาที่จะได้มีโอกาสทดแทนคำน้ำนมของมารดา

รวมทั้งอุปถัมภ์ค้ำชูตั้งแต่ยังนอนแบเบาะ มาจนเติบใหญ่ของบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าตามที่กุลบุตรชาวพุทธได้ถือปฏิบัติ กันมาเป็นประเพณีแต่โบราณนานมา หลวงพ่อจูได้รับอุปสมบท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2460 ณ พัทธสี่มาวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีพระครูมธีธรรมคุต เจ้าคณะอำเภอบางเลน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการหิม เจ้าอาวาสวัดบางพระ เป็นพระกรมวาจาจารย์พะปลัดยิ้ม วัดบางปลา เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ในพระพุทธศาสนาว่า จนุทสโร แปลว่า เปรียบผู้มีรัศมีซ่านออกจากพระจันทร์ ท่านครองสมณเพศเป็นพระภิกษุอยู่จำพรรษาที่วัดบางปลา ต่อมาได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนทั้งคันถธุระและ วิปัสสนาธุระ ณ สำนักวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในฝ่ายปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นตรี ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระฐานานุกรมที่ ” พระสมุห์ ” ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณภาวนาโกศลเถร (สด จนุทสรมหาเถร หลวงพ่อวัดปากน้ำ) ต่อมาปี พ.ศ.2480 พระสมุห์จู ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเกษมสุริยัมนาจ พ.ศ. 2481 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอบางเลน และเป็นพระอุปัชฌาย์ผลงานเช่น สร้าง เสนาสนสถานูและงานสาธารณูปการอื่น ๆ เช่น ช่วยราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสำหรับลูกหลานได้มี สถานที่ศึกษา จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชหินนามว่า พระครูจันทสิโรภาส เมื่อปี พ.ศ. 2489 และได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้น เอก เมื่อ พ ศ. 2501 และได้เลื่อนเป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ เมื่อ พ.ศ.2507 นับเป็นสมณศักดิ์สูงสุดในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในชนบท ชีวิตของหลวงปู่จ ผู้เคร่งครัดในพระวินัยมั่นในพุทธรรมก็ได้มาถึงอวสานด้วยชราภาพ และถึงมรณกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 สิริรวมอายุได้ 81 ปี ครองสมณเพศ 67 พรรษา

Continue Reading
Advertisement