Connect with us

ข่าว

ลำปาง-สีสันบรรยากาศในวันหยุดยาว ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จัดกิจกรรม“ปี๋ใหม่เมืองกับจ๊างไทย” คลายร้อนให้กับจ๊าง…!

Published

on

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรม “ปี๋ใหม่เมืองกับจ๊างไทย” ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 โดยในแต่ละวันจะมีการจัดกิจกรรม 3 รอบ คือ เวลา 11.00 น., 13.30 น. และ 14.30 น. ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย ขบวนแห่สรงน้ำพระ อุโมงค์น้ำคลายร้อน กาดมั่วจ๊าวจ๊าง แขวนกระดิ่งระฆังสะเดาะเคราะห์ Lucky Numbers เพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุกในรอบสาธิตกิจกรรมของช้าง และสรงน้ำพระ ทำบุญช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมืองของชาวภาคเหนือ และเพื่อเป็นการคลายความร้อนให้แก่ช้างที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างความครึกครื้นสร้างบรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์.

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article
Continue Reading
Advertisement