Connect with us

ข่าว

SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนรอบ Seed Round ใน Guardrails AI มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้าน AI ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย

Published

on

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X)  บริษัท Venture Capital ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ที่มุ่งเน้นการลงทุนในสตาร์ทอัพด้าน Disruptive Technology ทั่วโลก ล่าสุด ประกาศเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนรอบ Seed Round มูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน Guardrails AI บริษัทที่พัฒนานวัตกรรมรักษาความปลอดภัยจากระบบปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) ในซานฟรานซิสโก รอบ Seed Round นี้ นำโดย Zetta Venture Partners และมี SCB 10X, Bloomberg Beta, Pear VC, GitHub Fund, and AI angels Lip-Bu Tan, Ian Goodfellow และ Logan Kipatrick ร่วมลงทุน โดยเงินทุนจะถูกนำมาใช้ในการขยายทีมวิศวกรรมและทีมผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดให้ Guardrails AI กลายเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับองค์กรและ developers ในการสร้างแอปพลิเคชันด้าน AI ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

Guardrails AI พัฒนาเครื่องมือในการประมวลผล ติดตาม และลดความเสี่ยงของ AI ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ generative AI ขององค์กรที่ต้องรักษากฏระเบียบและข้อบังคับนั้น มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทได้แก้ไข LLM reliability problem หรือปัญหาความน่าเชื่อถือของ Large Language Model ที่บางครั้งจะประมวลผลที่ไม่เหมาะสมหรือถูกต้องออกมาได้ ด้วยการสร้างกรอบควบคุมผลลัพธ์ (Governance Layer) ที่จะตรวจสอบและแก้ไขผลลัพธ์จาแอปพลิเคชัน AI

นางมุขยา (ใต้) พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X)  กล่าวว่า “ความก้าวหน้าของ generative AI ได้ผลักดันให้เกิด mass enterprise adoption  ในฐานะที่ SCB 10X อยู่ในเครือ SCBX กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำที่มุ่งมั่นสู่การเป็น AI-first Organization เราเข้าใจดีถึงความสำคัญของ AI ต่อการขับเคลื่อน value ในองค์กรได้ แต่เพื่อเข้าถึงผลลัพธ์ที่เรามุ่งหวังจากการใช้ generative AI  เราจำเป็นต้องเข้าใจข้อจำกัดและความเสี่ยงที่มีอยู่ในเทคโนโลยีนี้ เช่น  Large Language Model (LLM) อาจประมวลผลไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดได้ และจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือข้อจำกัดเหล่านี้ เราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพของ Guardrails AI เสมือนผู้ปฏิวัติวงการ AI ช่วยปลดล็อกให้บริษัทต่างๆสามารถพัฒนา AI ที่เป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทนั้น เราเชื่อว่า Guardrails AI จะเป็นสูตรมาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรม AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรม และขับเคลื่อนนวัตกรรม AI ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด”

Advertisement

นอกจากนี้ Guardrails AI ยังได้เปิดตัว Guardrails Hub แพลตฟอร์ม open-source ที่เปิดโอกาสให้ developers สามารถสร้าง แบ่งปัน และใช้ validators เป็น “เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์” ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI  โดยปัจจุบัน Guardrails Hub มี pre-built validators มากกว่า 50 รายการ ซึ่งถูกนำเสนอและรวบรวมโดยชุมชน developers รวมถึงจากทีม SCB 10X R&D ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนา “ไต้ฝุ่น (Typhoon)” ชุด open-source โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะ (Large Language Model optimized for Thai language) ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือ LLM ภาษาไทยอื่นๆในตลาด ณ ปัจจุบัน โดย validator ที่ SCB 10X ได้ร่วมสนับสนุนให้กับ Guardrails Hub จะเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบผลลัพธ์ที่ถูกสร้างจาก LLM เพื่อเพิ่มความแม่นยำในทางภาษามากยิ่งขึ้น

การร่วมลงทุนของ SCB 10X ในรอบ Seed Round และการร่วมสนับสนุน Guardrails Hub ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ SCB10X ในการศึกษาพัฒนานวัตกรรมด้าน AI  เพื่อผลักดันให้กลุ่ม SCBX บรรลุเป้าหมายการเป็น AI First Organization รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในภารกิจของ Guardrails AI ในการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม AI ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย ตลอดจนความเชื่อมั่นในแนวทาง open-source เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม AI ไปข้างหน้า

Advertisement
Continue Reading
Advertisement