Connect with us

ข่าว

​นครปฐม ฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร “พระครูโกวิทสุตการ” รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา

Published

on

ผู้สื่อข่าว : กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าวนครปฐม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จัดพิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน อภิชาโน) นธ.เอก ปธ.4 พธ.บ. ศษ.ม รป.ต. รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา

โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตร ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ บริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ตามมติมหาเถรสมาคม สมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน ป.ธ.๔ พธ.บ.) วัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตำแหน่ง พระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก เป็นชั้นพิเศษ

Advertisement
Continue Reading
Advertisement