Connect with us

ข่าว

พังงาจัดกิจกรรมการประกวดโคเนื้อภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

Published

on

วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์หรือสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ “กิจกรรมการประกวดโคเนื้อภาคใต้ ครั้งที่ 6” ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา และแกนนำผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2567 โดยมีนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.พังงา ประชาชนและผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีขบวนเชิญถ้วยพระราชทานฯ พิธีเปิดและอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และการประกวดโคเนื้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โคเนื้อพันธุ์อเมริกันบรามันห์ Grand Champion เพศเมีย 1 รางวัล และโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบรามันห์ Grand Champion เพศผู้ 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ อีกจำนวน 106 รางวัล ซึ่ง อบจ.พังงา ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 750,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ รวมถึงสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ ในจังหวัดพังงา และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

ทั้งนี้ ในปีนี้มีจำนวนโคเนื้อส่งเข้าร่วมการประกวด จำนวนกว่า 165 ตัว โดยมีคณะกรรมการการตัดสินการประกวดโคเนื้อ ซึ่งได้รับเกียรติจากกลุ่ม 12 บรีดเดอร์ และการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดพังงาด้วย

Continue Reading
Advertisement