Connect with us

ข่าว

สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัยทำแนวป้องกันไฟ ในพื้นที่รอยต่อ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ฤดี ธนวณิชย์วรชัย ผู้สื่อข่าวสุโขทัย

จากกรณีที่ปัจจุบันจังหวัดสุโขทัย มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เท่ากับ 38.0 มค.ก./ลบ.ม.และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ เท่ากับ 102 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตร การเผาเศษวัสดุในพื้นที่โล่ง และปัญหาไฟป่า

จากปัญหานี้ นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย ภายใต้การอำนวยการของนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยจึงได้บูรณาการร่วมกันกับ ฝ่ายปกครองในท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันไฟป่าฯ อส. ร่วมกับเจ้าพนักงานป่าไม้ฯ บูรณาการทำแนวกันไฟ ป้องกันการเผาไหม้ของป่า ในเขตพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองสุโขทัย บริเวณตำบลเมืองเก่า หมู่ 6 บ้านมนต์คีรี หมู่ 8 บ้านเชตุพน อ.เมือง จ.สุโขทัย

Advertisement

โดยนายสมพงค์ นายอำเภอเมืองสุโขทัย กล่าวว่า เพื่อป้องกันหากเกิดไฟป่าขึ้นในบริเวณรอยต่อก็จะสามารถเข้าไปดับและป้องกันได้รวดเร็วขึ้น อย่าไรก็ตาม อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ที่มีอาชีพหาของป่า ให้งดการหาของป่าด้วยการจุไฟเผา รวมถึงเกษตรกร ที่ว่างเว้นจากการเกษตรและเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเกษตรต่อให้งดเผาเศษวัสดุในพื้นที่ทางการเกษตร หากพบเห็นยังมีการเผา จะมีการตักเตือนและจากนั้นหากยังมีการเผาอีกก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งคัดต่อไป เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและครอบครัว เพื่ออากาศที่ดีของทุกคน ช่วยกันงดเผา เศษวัสดุเหลือใช้ เศษใบไม้ใบหญ้า เศษวัสดุทางการเกษตร และงดเผาใบไม้ในป่าเพื่อหาของป่า หากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองได้