Connect with us

ข่าว

แขวงทางหลวงแพร่ “จัดประชุม” หารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการทางหลวงหมายเลข 1023 ช่วง แพร่ – แยกแม่แขม

แขวงทางหลวงแพร่ “จัดประชุม” หารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวง 1023 (ช่วง แพร่ – แยกแม่แขม)

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ว่าที่ร้อยเอกวิระพงษ์ กันทะลือ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธาน โดยมี นายประสมชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ กล่าวรายงาน การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1023 ช่วง แพร่ – แยกแม่แขม โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ มี ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ นายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ฯ ในส่วนเทศบาลตำบลป่าแมต มี นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ , กำนัน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลป่าแมต ร่วมการประชุมฯ

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

นายประสมชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ กล่าวว่าความเป็นมาของโครงการถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 โดยมีจุดเริ่มต้นในตัวอำเภอเมืองแพร่ผ่านอำเภอลองและสิ้นสุดที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จากเส้นทางนี้ผู้สัญจรสามารถเดินทางต่อไปถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปางระยะทางตลอดสาย 75.689 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันจังหวัดแพร่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประตูแห่งล้านนาตะวันออกเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และน่าสนใจจึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวประจำวันมาก ส่งผลให้ทางหลวงหมายเลข 1023 ไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นได้เพียงพอ รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมทางหลวงจึงมีแผนพัฒนาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1023 ช่วงแพร่-แยกแม่แขม โดยดำเนินการปรับปรุงช่องจราจรให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้เพียงพอเกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงส่งเสริมโครงข่ายทางหลวงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1023 ช่วงแพร่-แยกแม่แขม ให้การเดินทางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อศึกษาและออกแบบปรับปรุงทางหลวง 2 ช่องจราจรเป็นทางหลวง 4 ช่องจราจรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ตามภารกิจหลักของกรมทางหลวงที่มุ่งพัฒนาระบบทางหลวงให้เกิดความเชื่อมต่อการเข้าถึงและความคล่องตัวที่สมบูรณ์

Advertisement

สำหรับพื้นที่ศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องทางบนทางหลวงหมายเลข 1023 ช่วงแพร่แยกแม่แขมมีจุดเริ่มต้น โครงการบนทางหลวงหมายเลข 1023 ประมาณ กม. 6+000 และจุดที่สุดบนทางหลวงหมายเลข 1023 ประมาณกม. 24+000 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้มีขนาด 4 ช่องจราจรหรือมากกว่าในระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวสายทางโครงการ พาดผ่านพื้นที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ และตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทางสำนักสำรวจและออกแบบฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย

Continue Reading
Advertisement