Connect with us

ข่าว

สืบสานประเพณี”ปอยส่างลอง “ครั้งที่ 1  บรรพชา​สามเณร ชาวไตใใหญ่ ในพื้นที่  4 รูป ก่อนเทศกาลงานปีใหม่เมือง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

เชียงใหม่ ที่วัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศรัทธาสาธุชนชาวพุทธได้ประกอบพิธีสืบสานวัฒนธรรม​”ปอยส่างลอง” ตาม “โครงการบรรพชา​สามเณรภาคฤดูร้อน ​(ส่างลอง)​ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดย คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อและหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับคณะศรัทธาพี่น้องไต (พี่น้องไทยใหญ่)​ ร่วมสืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง กำหนดจัดขึ้น ระหว่าง 26 -​29 มีนาคม 2567 โดยมีพระอธิการชาญชัย กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั่งนี้การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปอยส่างลอง เป็นโครงการบรรพชา​สามเณรภาคฤดูร้อน ​(ส่างลอง)​ จัดขึ้น“ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 โดยคณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับคณะศรัทธาพี่น้องไต (พี่น้องไทยใหญ่)​ สืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง ขึ้น ซึ่ง “ประเพณีปอยส่างลอง” หรือ “งานบวชลูกแก้ว” เป็นงานประเพณีของชาวไตหรือไทใหญ่ คำว่า “ปอย” แปลว่า งาน ซึ่งหมายถึงงานเทศกาล งานมงคลต่าง ๆ ส่วนคำว่า “ส่าง” แปลว่า พระหรือเณร และคำว่า “ลอง” นั้นมาจากคำว่า อะลอง แปลว่า กษัตริย์ เมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึง งานบวชเณรของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปี ในพื้นที่ต่างๆในภาคเหนือ ซึ่งในการอุปสมบท “ส่างลอง” ครั้งนี้เป็นเยาวชนชาวไต ในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 ใน ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่​

การจัดงานมีพิธีโกนผมผมเด็กที่จะเข้ารับเป็นส่างลอง มีพิธีอาบน้ำเงินน้ำทอง และแต่งกายให้ส่างลองด้วยชุดเจ้าชาย โดยได้มีการแห่ขบวนส่างลองรอบพระวิหารวัดร้องอ้อ 3 รอบ หลังจากนั้น ได้นำส่างลองเข้าสักการะ ศาลเสื้อวัด ศาลพระอุปคุต ศาลเสื้อบ้าน เสื้อเมืองตามลำดับ แล้วจึงนำคณะส่างลองรับประทานอาหารข้าวทิพย์​ 12 อย่าง โดยมีผู้เป็นบิดา มารดาเป็นผู้ป้อนให้ส่างลองพร้อมด้วยญาติมิตร โดยตลอดพิธีปอยส่างลองนั้น บิดาจะต้องคอยอุ้มส่างลองตลอด เวลาเดินทางไปไหนโดยห้ามให้ส่างลองเอาเท้าเหยียบพื้นที่อื่น นอกจากในพระวิหารเท่านั้น

ภายหลังจากนั้นขบวนส่างลอง จะได้แห่ไปขอพรขออุปสมบท พระครูประภาสปริยัติวิมล “อรุณ อคฺคจิตฺโต” เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ/เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยใต้ เพื่อรับศีลรับพรและคณะเดินทางแห่ขบวนไปขอรับศีลรับพร ที่บ้านของนายสว่าง ธาตุ​อินทร์​จันทร์ ประธานเครือข่าย​กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่​และ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)​ หลังจากนั้นคณะส่างลองได้แห่ขบวนไปยังวัดท่ากระดาษ​ เพื่อขอรับศีลรับพรตามลำดับและในวันที่ 29 มีนาคม2567 มีการประกอบพิธี “ฮ้องขวัญ” ส่างลอง และประกอบพิธีอุปสมบท ในเวลา 15.00 น. โดย เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ ต่อไป.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement