Connect with us

ข่าว

ฉก.น่าน รวบหนุ่มใหญ่ ต้มน้ำกระท่อม 4×100 ขาย

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น ผู้สื่อข่าวน่าน

เมื่อวันุที่ 26 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อำนวยการให้ชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน นำโดย นายเอกชัย กังคำ ป้องกันจังหวัดน่าน ว่าที่ ร.อ.พลวัฒน์ โรงคำ นายณัฐพล พรมไชยะ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดน่าน นำกำลังพลสมาชิก อส.กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เข้าดำเนินการสืบสวน/ตรวจสอบ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากประชาชนว่า มีการจำหน่ายน้ำกระท่อมต้อม ให้กับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ ห้องเช่าเลขที่ 361 หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จึงได้นำเจ้าที่ชุด ปฏิบัติการเข้าตรวจค้นตามที่ร้องเรียนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย คือนายหากินกับเด็ก (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยของกลาง
1.น้ำกระท่อมบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร จำนวน 39 ขวด
2.ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมขนาด 60 ml จำนวน 6 ขวด
3.ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมขนาด 60 ml จำนวน 6 ขวด
4. หม้อ. สแตนเลสใช้ในการต้มใบกระท่อม จำนวน 3 ใบ
5.ใบกระท่อมสดเพื่อนำมาต้มขายถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 5 ถุง
6.เครื่องดื่มชาเขียว จำนวน 6 ลัง และอุปกรณ์การผลิตน้ำกระท่อม จำนวน 1 ชุด

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โดยแจ้งข้อกล่าวหา
1.จำหน่ายอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายโดยประกาศกระทรวงสาธารสุข(น้ำกระท่อม) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ.2564 ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต น้ำเข้า หรือจำหน่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 52 (กระท่อม)อันเป็นความผิดตามมาตรา 6(8) ประกอบมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2. ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 17 ตาม มาตรา 91 พระราชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ.2562
3. ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำหรับ ไม่ได้แจ้งรายละเอียด หรือไม่ได้จดแจ้งและแต่กรณี อันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 58(4) และมาตรา 106 พระราชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ.2562
4. ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 พรบ. ยา พ.ศ. 2510 จึงได้จัดทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูเพียง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement