Connect with us

ข่าว

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : “แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”

Published

on

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์​ ถนนประชานิมิตร​ ต.ท่าอิฐ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion “แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นางสาวเพ็ชรินทร์ ปฐมวณิชกะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ (เลขานุการคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ภาคีเครือข่ายและกลุ่มผ้าทอ ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการแต่ละอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนทั้งสิ้น 64 ราย ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานฯ ซึ่งประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนำกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” จากนั้นประธานยืนประจำจุดที่กำหนดเจ้าหน้าที่เชิญแบบลายผ้าพระราชทานส่งมอบให้ประธาน ประธานเชิญแบบลายผ้าพระราชทาน วางบนพานเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สำหรับ “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ซึ่งเป็นลายที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว, ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา, ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ซึ่งสามารถนำลายพระราชทานหลัก ทั้ง 4 ประเภทนี้ ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่น ตามความคิดสร้างสรรค์ โดยหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อมอบให้กับหน่วยงาน นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และกลุ่มทอผ้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำสู่การขยายผลโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ต่อไป

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article