Connect with us

ข่าว

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ “มอบเช็ค” เงินอุดหนุนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ งบปี 67

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการ เป็นผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ มอบเช็คเงินอุดหนุนให้กับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้องที่จังหวัดแพร่ ในความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน หมู่บ้านละ 50,000 บาท

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

ทั้งนี้เป็นการอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ ในการสร้างการมีส่วนร่วมและเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนในการสนธิกำลังกับภาครัฐทุกหน่วยงาน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement