Connect with us

ข่าว

น้อง มือปราบหูดำ ได้รับเลือกเป็น ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอยุธยา จำกัด เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของสหกรณ์

Published

on

วันที่ 22 มีนาคม ที่หอประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.จักรกฤษณ์ งามสมโสตร์ รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี2567 ในระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 (แทนตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ) ประจำปีครั้งที่ 2/2567

เพื่อทำการเลือกตั้ง ซ่อม เลือกประธาน และกรรมการ จำนวน 7 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ ซึ่งมีผู้สมัครประธาน จำนวน1 ท่าน คือ พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ อดีต ผกก.สภ.หนองแค จ.สระบุรี ไม่มีผู้ลงสมัครแข่ง มี ผู้สมัครตำแหน่ง กรรมการ จำนวน 21 ราย

โดยในการเลือกตั้ง ประธาน และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มี เจ้าหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากำกับดูแลการเลือกตั้งแบบลับ โดยใช้ เครื่องลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการลงคะแนน พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ อดีต ผกก.สภ.หนองแค จ.สระบุรี น้องชาย พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ หรือ ผู้การแต้ม เจ้าของฉายา “มือปราบหูดำ” ได้รับเลือกให้เป็นประธาน ส่วนกรรมการ 7ท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งได้แก่ พ.ต.อ.เศกสรรค์ บัวเรือง ด.ต.ไพฑูรย์ กันหาจันทร์ ร.ต.อ.หญิงลภัสกฤตา ธาระเลิศ ร.ต.ต.สัญญา อ่อนเงิน พ.ต.ท.ภูษิต หนูสาย ร.ต.ต.หญิงศญา ภู่ประคำ พ.ต.ท.สาริก ไชยวุฒิ

Advertisement

พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ อดีต ผกก.สภ.หนองแค จ.สระบุรี กล่าวว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ และมอบความไว้วางใจให้ตนเอง ได้เป็นประธาน มาบริหารงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในช่วงสภาวะวิกฤต ซึ่งถือว่าเป็นงานหนัพอสมควร ซึ่งตนเองจะใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลผลประโยชน์ ให้กับสมาชิก ซึ่งจะร่วมมือกับคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง เร่งฟื้นฟู สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กลับมาเป็นที่เชื่อมั่น มีความเข้มแข็งของสมาชิก ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ให้สมกับที่สมาชิกได้เลือกตั้งตนเองและคณะกรรมการเข้ามาบริหาร

ร.ต.ต.หญิง สายรุ้ง คงสมทอง รอง สวป.ม สภ. ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา หนึ่งในสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ดีใจที่มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการใหม่ ได้ประธานคนใหม่เข้ามาบริหารงาน ซึ่ง ท่านผู้กับสถิต มีความรู้ความสามารถตั้งใจทำงาน มีน้ำใจ สามรรถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ อยากให้เข้ามาเปลี่ยนแปลง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความนั่งคงมากขึ้น

สำหรับ พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ อดีต ผกก.สภ.หนองแค จ.สระบุรี อดีตมือปราบของนครบาล เจ้าของฉายา “มือปราบ 24 ชั้วโมง ” เคยดำรงตำแหน่ง ผกก.สส.บก.น.1 , ผกก.สภ.ช้างใหญ่ , ผกก.สภ.มหาราช ทำงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานมากมาย และเป็นตำรวจนักพัฒนา เป็นที่รักของประชาชน และตำรวจภูธรจังพระนครศรีอยุธยา

Advertisement