Connect with us

ข่าว

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับพื้นที่ อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย

Published

on

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.67 พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และคณะทำงานตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับพื้นที่ อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้

เมื่อเวลา 09.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติดับไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 อ.แม่สรวย จว.เชียงราย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดับไฟป่าระดับพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติไฟป่าเชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เมื่อเวลา 10.00 น. ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอำเภอแม่สรวย จว.เชียงราย โดยมี นาย ปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่สรวยและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สรวยฯให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านไฟป่าหมอกควันจากการปฏิบัติงานของหน่วยระดับพื้นที่อำเภอแม่สรวย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จว.เชียงราย

เมื่อเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอำเภอเวียงป่าเป้า จว.เชียงราย โดยมี นาย พงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงป่าเป้าและส่วนราชการในพื้นทีอำเภอเวียงป่าเป้าฯให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านไฟป่าหมอกควันจากการปฏิบัติงานของหน่วยระดับพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย

เมื่อเวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ณ จุดเฝ้าระวังไฟป่า บ้านหนองยาว ม.4 และ บ้านหนองยาวพัฒนา ม.12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

Advertisement