Connect with us

ข่าว

ชาวตำบลทุ่งโฮ้ง “ต่างยินดี” กับทต.ทุ่งโฮ้ง ที่ได้รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี 2566 ประเภทเมืองคาร์บอนต่ำ รู้สู้ภัยพิบัติ ระดับสูงสุด

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง พร้อมด้วย นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เดินทางเข้ารับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี 2566 ประเภทเมืองคาร์บอนต่ำ รู้สู้ภัยพิบัติ (Challenge Low Carbon and Resilient City) เมืองที่มีจำนวนประชากร น้อยกว่า 20,000 คน การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ปี 2566 ระดับสูงสุด ณ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครฯ

ชาวตำบลทุ่งโฮ้ง ต่างมีความยินดี กับ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง และ นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้เดินทางไปรับรางวัล”เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี 2566 ประเภทเมืองคาร์บอนต่ำ รู้สู้ภัยพิบัติ (Challenge Low Carbon and Resilient City) เมืองที่มีจำนวนประชากร น้อยกว่า 20,000 คน การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ปี 2566 ระดับสูงสุด”

Advertisement

นายวชิรพงศ์ โกสิน กล่าวขอบคุณทางพี่น้องชาวตำบลทุ่งโฮ้งที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่ทางคณะผู้บริหารฯ ได้เห็นให้เห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมและมอบหมายให้ นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการนี้จนได้รับรางวัลแห่งความความสำเร็จในครั้งนี้

Continue Reading
Advertisement