Connect with us

ข่าว

ENTEC สวทช. x EGAT ส่งมอบ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ป้ายเหลือง วิ่งไกล 100 กม. ล็อตที่ 2 อีก 50 คัน ให้พี่วินได้รักษ์โลกพร้อมประหยดค่าน้ำมัน

Published

on

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชน ไทย-จีน มอบใบคู่มือจดทะเบียนประจำรถฯ และสรุปผลโครงการนำร่องวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไฟฟ้าในเขตชุมชนเมือง ช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ตอบรับนโยบาย อว. for EV

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) จัดพิธีมอบใบคู่มือจดทะเบียนประจำรถฯ และสรุปผลโครงการ สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี คุณสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมีสักขีพยานร่วมกล่าวแสดงความ
ยินดีกับโครงการและผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ได้แก่ ผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) , ชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย , ว่าที่ร้อยตรี ยุทธภูมิ จับจิตต์ นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และคุณอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

@brickinfotv.com

#มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สำหรับพี่วินโดยเฉพาะ วิ่งไกล 100 กม. ชาร์จ 1 ที เสียค่าไฟเหมือนชาร์จแบตมือถือ โดยความร่วมมือของ #EGAT x #ENTEC สวทช. ร่วมกับพันธมิตร อย่าง #TAILG และ #Stallion ส่งมอบล็อต 2 อย่างเป็นทางการ ป้ายเหลืองถูกกฎหมาย | #Brickinfo #Brickinfo59วิ #กฟผ #EV วินไฟฟ้า #วินมอเตอร์ไซค์ ♬ Like I Do GALCHANIE COVER – GALCHANIE (แกลชานี้)

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการมอบรถมอเตอร์ใชด์ไฟฟ้าให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไชด์รับจ้างในพื้นที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 29 คัน และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 21 คัน หรือรวมเป็นจำนวน 50 คัน ครบตามเป้าหมาย

ก่อนหน้านี้รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าป้ายเหลืองในโครงการเฟสแรก ได้ผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ได้เพิ่มจำนวนสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครอบคลุมการให้บริการ ผ่านการติดตามเก็บข้อมูลระยะการใช้งานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

Advertisement
ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค)

ผลการเก็บข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในโครงการมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 32.41 Wh/km หรือ 0.371 ลิตรเทียบเท่าแก๊สโซลีนต่อ 100 กิโลเมตร ระยะการขับขี่ในโครงการรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 759,354 กิโลเมตร คิดเป็นผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 38.8 ตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การวางแผนขยายผลสู่กลุ่มรถมอเตอร์ไชด์รับจ้างทั่วประเทศ ลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษา บรรเทาปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลดการปล่อยก๊ซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามเป้าหมายการเพิ่มจำนวนยาน
ยนต์ไฟฟ้าของนโยบาย อว. For EV และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปในอนาคต

Mrs. Xiong Xiaoyan Director of Overseas Brand Department TAILG กล่าวว่า บทบาทของ TAILG ที่ได้มีส่วนร่วมกับการขยายสัดส่วนจำนวนรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าร่วมกับ UNEP ในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งการร่วมมือกับ China Quality Certification Center (CQC) ก่อตั้ง Low Carbon Mobility Research Institute เพื่อสนับสนุนเชิงเทคนิคในมาตรฐานการทดสอบสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสนองตอบความต้องการของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าโลก

Mrs. Xiong Xiaoyan Director of Overseas Brand Department TAILG

อารีรัตน์ ศรีประทาย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะสตาเลียน จำกัด กล่าวว่า Stallions ได้ร่วมสนับสนุน กฟผ. ในโครงการนำร่องใช้รถมอเตอร์ชด์ไฟฟ้ามาตั้งแต่โครงการระยะที่ 1 จวบจนถึงโครงการปัจจุบัน ครอบคลุมการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และติดตามประเมินผลการใช้งานร่วมกับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

“Stallions ยังได้นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับภาคขนส่ง ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า การเดินทางทีไม่ใช่เครื่องยนต์ และการพัฒนากระบวนการผลิตให้ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ต่อไป”

โครงการนำร่องวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไฟฟ้าในเขตชุมชนเมือง ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ

  • International Climate Initiative (IKI) โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติความปลอดภัยทางปรมาณู และการปกป้องผู้บริโภค แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protections: BMUV)
  • โครงการ “Integrating Electric 2&3 Wheelers into Existing Urban Transport Modes in Developing and Transitional Countries” แก่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP) เพื่อพัฒนาโปรแกรมใน 6 ประเทศ จาก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม เอธิโอเปีย เคนยา และยูกันดา เพื่อผนวกยานยนต์ไฟฟ้า 2-3 ล้อเข้ากับขนส่งสาธารณะ โดยกรอบนโยบายที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

ในการนี้ UNEP ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สวทช. ภายใต้โครงการ “Mainstreaming Electric 2 and 3 Wheelers in Thailand” ที่ได้ร่วมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีโครงการนำร่องมอบรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าให้กับวินมอเตอร์ไชด์รับจ้าง , บริษัท Dongguan Tailing Electric Vehicles (TAILG) ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าเอกชนจีน ภาคีของ UNEP ในการบริจาคมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าใน 6 ประเทศดังกล่าวข้างต้น และบริษัท เดอะสตาเลียน จำกัด (Stallions) ผู้ผลิตและประกอบมอเตอร์ไซด์เอกชนไทย ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) และให้บริการภายหลังการส่งมอบเสร็จสิ้น ในวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้มอเตอร์ไชด์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการสาธารณะ (ขนคน) ในประเทศไทย ที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลามาใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นจากการเชื่อมต่อการเดินทางในระบบชนส่งมวลชน

Continue Reading
Advertisement