Connect with us

ข่าว

ลำปาง นายกรัฐมนตรี นั่งรถม้า -รถไฟ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ตรวจเยื่ยมพื้นที่โครงการบริเวณริมแม่น้ำวัง (สะพานดำ)

Published

on

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ นั่งรถม้าชมรอบเมืองนครลำปางและรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีรถไฟนครลำปาง มายังบริเวณสะพานรถไฟ (สะพานดำ) เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการบริเวณริมแม่น้ำวัง (สะพานดำ) โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนร่วมให้การต้อนรับ โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้มีพี่น้องประชาชนชาวลำปาง กว่า 800 คน ออกมารอต้อนรับกันอย่างคึกคัก จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เดินทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง ก่อนรับฟังข้อมูลและตรวจราชการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดลำปางต่อไป

นายกรัฐมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง จากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับฟังข้อเสนอเรื่องการพัฒนาจังหวัดลำปาง ซึ่งเกินศักยภาพของจังหวัด โดยรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากนายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง , นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง รายงานข้อมูลโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารป้องกันตลิ่งพัง เลียบแม่น้ำวัง เชื่อมระหว่างตำบลปงแสนทอง – ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง 2.โครงการปรับปรุงถนนสายทางดอนไชย-กิ่วฝิ่น ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0040 บ้านดอนไชย-ป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เขตติดก่อบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังรายงานข้อมูลโครงการปรับปรุงและขยายความยาวทางวิ่งท่าอากาศยานลำปาง โดย นายพิษณุ พิจิตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปข้อมูล นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการบริเวณริมแม่น้ำวัง

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารป้องกันตลิ่งพัง เลียบแม่น้ำวัง เชื่อมระหว่างตำบลปงแสนทอง – ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 5,390 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 26,950 ตารางเมตร วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาให้เกิดแลนมาร์ค เชื่อมโยงกิจกรรมพื้นที่ใต้สะพานดำ และสถานีรถไฟเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ของจังหวัดลำปาง , เป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง ลดอุบัติเหตุเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน , กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของดินริมตลิ่งแม่น้ำวัง พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของราษฎร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะได้รับประโยชน์โดยตรง ประมาณ 30,000 คน 5,700 ครัวเรือน จำนวน 12 ชุมชน ประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมการสัญจรพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร ประมาณ 25,000 คน 6,000 ครัวเรือน การเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ จะได้รับทราบความต้องการ ข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นด้วยตนเอง เพื่อนำไปพัฒนานโยบาย แก้ไขปัญหา พัฒนาประเทศต่อไป.

Continue Reading
Advertisement