Connect with us

ข่าว

ไตลื้อบ้านถิ่น จ.แพร่ “จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ-ไทยล้านนาตำบลบ้านถิ่นประจำปี 2567 “

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ.ลานวัฒนธรรมหน้าบ้านไตลื้อ วัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ต.ท.ธงชัย เนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น นายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่นและนายกสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดแพร่ นางสาวนุชศุภางค์ ถิ่นเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านภิ่น ม่วนใจ๋ พระสมุภาณุพงศ์ ภูริปัญโญฺ เจ้าอาวาสวัดถิ่นใน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ-ไทยล้านนาตำบลบ้านถิ่น ประจำปี 2567

โดยมีคณะผู้บริหาร ประธาน สภาสมาชิกสภา ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฝ่ายปกครองตำบลบ้านถิ่น และได้รับเกียรติจาก ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแถลงข่าว

พ.ต ท.ธงชัย เนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น กล่าวว่า ด้วยเทศบาลตำบลบ้านถิ่นกำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ-ไทยล้านนาตำบลบ้านถิ่นประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อจัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ไตลื้อและล้านนา ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปเป็นการเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามิให้สูญหาย รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในทุกภาคส่วนระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2567 ณ.เสาใจ๋บ้าน วัดถิ่นในและโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Advertisement

โดยวันที่ 11มษายน2567 เวลา 07.00 น.ร่วมพิธีไหว้เสาใจ๋บ้าน ไหว้บรรพบุรุษ ณ เสาใจ๋บ้านตำบลบ้านถิ่น
จากนั้นร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระบูรพาจารย์เจ้าคุณโอภาสพุทธิคุณ ณ วัดถิ่นใน ร่วมพิธีสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุเก้าหน่อไตลื้อสะหลีใจ๋เมิง ณ วัดถิ่นใน ชมซุ้มนิทรรศการภายในบริเวณงานสถานที่โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ประกอบด้วยการจัดแสดงอาหารพื้นเมืองไตลื้อ สาธิตการทำอาหารไตลื้อ การจัดแสดงผ้าทอไตลื้อ จัดกิจกรรมสาธิตการทอผ้าไตลื้อ การจัดแสดงพระธาตุเก้าหน่อไตลื้อ พร้อมเครื่องสักการะ เผยแพร่ความ เป็นมาของพระธาตุเก้าหน่อไตลื้อ การจัดแสดงจำลองประเพณีสงกรานต์ก่อเจดีย์ทราย ตัดตุงฯลฯ

การจัดแสดงหัตถกรรมภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชาวไตลื้อ การจัดแสดงจำลองวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนการจัดแสดงเล่าค้าวกำปอนของซาวไตลื้อ จำลองพิธีกรรม การบายสีสู่ขวัญการจัดแสดงเกี่ยวกับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวล้านนาและอื่นๆอีกมากมาย ฯลฯ

วันที่ 12เมษายน 2567 ชมขบวนแห่ เวลา 15.00 น. ตั้งขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตไตลื้อ-ไทยล้านนา 12 ขบวน ณ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เวลา 18.00 น.พิธีเปิดงานชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไตลื้อ-ไทยล้านนาตำบลบ้านถิ่น ซุมข้าวแลงกับขันโตกไตลื้อ และเวลา 19.00 น.ชมการประกวดแมใหญ่ไตลื้อตำบลบ้านถิ่น ประจำปี 2567 ผู้เข้าประกวดอายุ 65 ปี และมีวงดนตรี TOP นักร้องนักดนตรีร่วม 20 ชีวิตจากรร.ถิ่นโอภาสวิทยาเปิดวงเป็นครั้งแรกด้วย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement